Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802735 Bernolákovo Senec 76,77
803065 Blatné Senec 72,59
803570 Boldog Senec 92,43
820865 Chorvátsky Grob Senec 83,55
841731 Dedinka pri Dunaji Senec 78,43
821438 Farná Senec 161,84 *
815594 Hamuliakovo Senec 90,53
819824 Hrubá Borša Senec 161,52 *
819867 Hrubý Šúr Senec 100,33
820407 Hurbanova Ves Senec 153,08 *
821128 Igram Senec 103,35
821446 Ivanka pri Dunaji Senec 55,47
822094 Jánošíková Senec 92,32
823023 Kalinkovo Senec 69,14
823554 Kaplna Senec 90,97
826634 Kostolná pri Dunaji Senec 104,85
828211 Krmeš Senec 74,16
828203 Kráľová pri Senci Senec 81,60
835803 Malinovo Senec 115,28
868850 Malý Biel Senec 83,20
863475 Malý Madaras Senec 133,29
826642 Malý Šúr Senec 100,00
837628 Miloslavov Senec 112,59
838527 Most pri Bratislave Senec 76,53
841838 Nová Lipnica Senec 106,03
841749 Nová Ves pri Dunaji Senec 88,44
842036 Nové Košariská Senec 92,29
851922 Nový Svet Senec 109,42
835811 Patov Senec 86,53
851931 Reca Senec 100,69
852813 Rovinka Senec 96,00
854964 Senec Senec 100,00
838519 Studené Senec 60,28
863491 Tomášov Senec 93,43
865958 Tureň Senec 93,07
868868 Veľký Biel Senec 82,66
869945 Vlky Senec 110,66
865966 Zonc Senec 87,70
872270 Zálesie Senec 86,16
808881 Čataj Senec 94,98


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood