Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
810703 Diakovce Šaľa 93,86
811009 Dlhá nad Váhom Šaľa 109,60
817171 Horná Kráľová Šaľa 68,15
865397 Horný Jatov Šaľa 59,34
815446 Hájske Šaľa 71,21
828190 Kráľová nad Váhom Šaľa 100,99
855936 Močenok Šaľa 91,91
839434 Neded Šaľa 59,65
842915 Nový Salaš Košice - okolie 37,21
854875 Selice Šaľa 90,94
863157 Tešedíkovo Šaľa 84,81
865427 Trnovec nad Váhom Šaľa 107,48
869872 Vlčany Šaľa 81,04
860182 Šaľa Šaľa 119,59
854883 Šók Šaľa 96,52
874574 Žihárec Šaľa 74,59


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood