Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800562 Bajerovce Sabinov 24,81
950157 Blažov Sabinov 35,50 *
803324 Bodovce Sabinov 51,58 *
806846 Brezovica Sabinov 9,73
806862 Brezovička Sabinov 16,84
810045 Daletice Sabinov 40,48 *
812901 Drienica Sabinov 35,50 *
813397 Dubovica Sabinov 29,68
815675 Hanigovce Sabinov 12,15
820059 Hubošovce Sabinov 55,96 *
821853 Jakovany Sabinov 17,44
821896 Jakubova Voľa Sabinov 14,07
821926 Jakubovany Sabinov 51,18 *
822272 Jarovnice Sabinov 40,82 *
823287 Kamenica Sabinov 20,21
829137 Krivany Sabinov 21,27
828394 Krásna Lúka Sabinov 28,28 *
832219 Lipany Sabinov 23,38
833975 Lúčka Sabinov 29,09
837636 Milpoš Sabinov 15,35
838004 Močidľany Sabinov 51,24 *
841188 Nižný Slavkov Sabinov 30,80 *
843504 Olejníkov Sabinov 11,25
844349 Orkucany Sabinov 61,40 *
844608 Ostrovany Sabinov 73,02 *
843750 Oľšov Sabinov 36,95
845876 Pečovská Nová Ves Sabinov 12,34
848034 Poloma Sabinov 58,99
851850 Ratvaj Sabinov 42,62 *
851914 Ražňany Sabinov 52,30 *
852007 Renčišov Sabinov 12,94 *
852937 Rožkovany Sabinov 25,97
854212 Sabinov Sabinov 57,88 *
863190 Tichý Potok Sabinov 9,98
864005 Torysa Sabinov 40,68 *
866598 Uzovce Sabinov 54,04 *
866661 Uzovské Pekľany Sabinov 18,38 *
866679 Uzovský Šalgov Sabinov 41,82 *
870919 Vysoká Sabinov 7,25
854298 Zálesie Sabinov 20,70 *
809403 Červenica pri Sabinove Sabinov 23,86
809357 Červená Voda Sabinov 45,60 *
809993 Ďačov Sabinov 23,29
834289 Ľutina Sabinov 11,98
860514 Šarišské Dravce Sabinov 24,96
860557 Šarišské Michaľany Sabinov 29,25
860565 Šarišské Sokolovce Sabinov 54,04 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood