Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800571 Bajka Levice 168,94 *
802760 Beša Levice 70,16
802913 Bielovce Levice 112,18 *
803448 Bohunice Levice 24,99
803855 Bory Levice 45,94
802221 Bátovce Levice 31,82
865630 Chorvatice Levice 65,78
810240 Demandice Levice 94,66
811769 Dolná Seč Levice 160,46 *
806897 Dolné Brhlovce Levice 40,87
810606 Dolné Devičany Levice 36,87
821730 Dolné Jabloňovce Levice 23,62
812137 Dolné Semerovce Levice 92,40 *
868701 Dolné Turovce Levice 64,80
872911 Dolné Zbrojníky Levice 77,54
874311 Dolné Žemberovce Levice 45,59
812544 Dolný Pial Levice 92,84
862681 Dolný Tekovský Hrádok Levice 188,40 *
868931 Dolný Ďur Levice 98,54
812579 Domadice Levice 57,40
819719 Domaša Levice 169,94 *
813109 Drženice Levice 25,93
814202 Farná Levice 123,92
815209 Gondovo Levice 100,34
816582 Hokovce Levice 71,74
816906 Hontianska Vrbica Levice 73,02
862673 Hontianske Trsťany Levice 44,13
817571 Horná Seč Levice 94,54
806901 Horné Brhlovce Levice 40,37
810614 Horné Devičany Levice 23,41
821748 Horné Jabloňovce Levice 25,23
818194 Horné Semerovce Levice 72,09
818275 Horné Turovce Levice 64,72
872920 Horné Zbrojníky Levice 135,80
874329 Horné Žemberovce Levice 39,40
818437 Horný Pial Levice 99,29
862690 Horný Tekovský Hrádok Levice 190,66 *
868949 Horný Ďur Levice 90,21
818585 Horša Levice 33,25
819450 Hrkovce Levice 63,88
819808 Hronské Kosihy Levice 114,90
819794 Hronské Kľačany Levice 90,38
862614 Hulvinky Levice 119,04
821306 Ipeľské Úľany Levice 104,84
821373 Ipeľský Sokolec Levice 87,90
821250 Iňa Levice 74,81
802239 Jalakšová Levice 34,32
802778 Jesenské Levice 74,74
822868 Jur nad Hronom Levice 100,43
823015 Kalinčiakovo Levice 79,50
823121 Kalnica Levice 106,42
823112 Kalná Levice 118,23
830178 Keť Levice 125,46
802247 Kmeťovce Levice 30,35
827860 Kozárovce Levice 60,45
829714 Kubáňovo Levice 69,47
829811 Kukučínov Levice 92,58
829901 Kuraľany Levice 141,38
831646 Levice Levice 88,20
833002 Lok Levice 121,50
833096 Lontov Levice 94,14
834238 Lula Levice 112,06 *
854379 Malinovec Levice 49,87
835587 Malé Kozmálovce Levice 122,88 *
829447 Malé Krškany Levice 75,01
835633 Malé Ludince Levice 64,36
860603 Malé Šarovce Levice 127,54
835871 Malý Kiar Levice 85,89
829820 Malý Pesek Levice 74,01
842923 Marušová Levice 150,10 *
836494 Medvecké Levice 134,00
874248 Mikula Levice 115,75
838152 Mochovce Levice 111,49
835382 Málaš Levice 112,40
839141 Mýtne Ludany Levice 94,93
842931 Nový Tekov Levice 152,94 *
843016 Nýrovce Levice 116,20
843849 Ondrejovce Levice 97,83
841706 Opatová Levice 78,12 *
845566 Pastovce Levice 72,48
845841 Pečenice Levice 32,51
846767 Plavé Vozokany Levice 84,88
846759 Plášťovce Levice 45,44
847577 Podlužany Levice 107,74
847844 Pohronský Ruskov Levice 82,41
849472 Preseľany nad Ipľom Levice 76,32
850675 Pukanec Levice 54,36 *
868965 Rohožnica Levice 91,94
854158 Rybník Levice 95,01
854387 Santovka Levice 67,48
854450 Sazdice Levice 94,00 *
856053 Slatina Levice 68,57
858501 Starý Hrádok Levice 102,18
858579 Starý Tekov Levice 97,87
868710 Stredné Turovce Levice 61,54
859966 Svodov Levice 118,73
862584 Tehla Levice 101,17
841722 Tekovská Nová Ves Levice 91,25
862622 Tekovské Lužany Levice 137,12
862631 Tekovské Lužianky Levice 118,51


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood