Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800503 Bajč Komárno 143,53
803359 Bodza Komárno 110,28
803367 Bodzianske Lúky Komárno 97,48
803383 Bohatá Komárno 90,47
806269 Brestovec Komárno 108,27
870081 Bátorove Kosihy Komárno 59,53
807079 Búč Komárno 78,48
820881 Chotín Komárno 121,82 *
810142 Dedina Mládeže Komárno 59,42
816612 Dolné Holiare Komárno 105,30
813605 Dulovce Komárno 54,09
816621 Horné Holiare Komárno 107,75
820423 Hurbanovo Komárno 70,25
821241 Imeľ Komárno 87,89
821501 Iža Komárno 127,13
823384 Kameničná Komárno 129,54
824381 Klížska Nemá Komárno 147,30 *
825581 Kolárovo Komárno 87,35
825883 Komárno Komárno 114,51
828823 Kravany nad Dunajom Komárno 157,06 *
836028 Krátke Kesy Komárno 67,34
832324 Lipové Komárno 125,24
836036 Marcelová Komárno 109,26 *
836354 Martovce Komárno 153,08 *
838080 Modrany Komárno 131,24 *
837954 Moča Komárno 98,48
838721 Mudroňovo Komárno 77,18
839817 Nesvady Komárno 88,72
841901 Nová Stráž Komárno 110,17
843342 Okoličná na Ostrove Komárno 132,29
845663 Patince Komárno 96,96
849707 Pribeta Komárno 102,58
851132 Radvaň nad Dunajom Komárno 121,68 *
857246 Sokolce-Lak Komárno 118,91
857238 Sokolce-Turi Komárno 92,82
812536 Svätý Peter Komárno 110,06 *
864099 Trávnik Komárno 141,88
863521 Tôň Komárno 118,06
868132 Veľké Kosihy Komárno 114,53
851141 Virt Komárno 86,94
870463 Vrbová nad Váhom Komárno 120,20
825671 Vážsky klin Komárno 138,94
873021 Zemianska Olča Komárno 109,34
873462 Zlatná na Ostrove Komárno 123,99
808679 Čalovec Komárno 121,57
809527 Číčov Komárno 122,44
861073 Šrobárová Komárno 117,24 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky