Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803456 Bohunice Ilava 23,79
803600 Bolešov Ilava 25,99
803685 Borčice Ilava 22,56
813141 Dubnica nad Váhom Ilava 26,76
813583 Dulov Ilava 38,73
817465 Horná Poruba Ilava 21,06
821187 Ilava Ilava 26,23
823350 Kameničany Ilava 16,97
824402 Klobušice Ilava 21,80
826219 Kopec Ilava 20,43
826880 Košeca Ilava 20,18
826910 Košecké Rovné Ilava 51,26
829153 Krivoklát Ilava 11,37
830488 Ladce Ilava 22,40
835552 Malé Košecké Podhradie Ilava 20,60
825417 Malý Kolačín Ilava 15,85
837539 Mikušovce pri Pruskom Ilava 17,52
841757 Nová Dubnica Ilava 32,03
849430 Prejta Ilava 19,89
850331 Pruské Ilava 28,61
854751 Sedmerovec Ilava 28,30
856215 Slavnica Ilava 18,70
865605 Tuchyňa Ilava 21,60
868167 Veľké Košecké Podhradie Ilava 22,57
825425 Veľký Kolačín Ilava 15,73
870641 Vršatské Podhradie Ilava 8,17
873578 Zliechov Ilava 24,68 *
809438 Červený Kameň Ilava 48,52 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky