Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800058 Abrahám Galanta 99,96
814636 Brakoň Galanta 32,39
811777 Dolná Streda Galanta 99,00
812129 Dolné Saliby Galanta 112,68
812293 Dolný Chotár Galanta 112,49
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
822680 Ereč Galanta 95,06
814504 Galanta Galanta 110,16
814644 Gáň Galanta 221,12 *
809772 Heď Galanta 178,38 *
814539 Hody Galanta 85,30
818178 Horné Saliby Galanta 120,51
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
818607 Hoste Galanta 101,64
822663 Jelka Galanta 99,42
822141 Jánovce Galanta 178,30 *
822965 Kajal Galanta 116,48
827720 Košúty Galanta 112,34
828106 Kráľov Brod Galanta 118,77
835161 Malá Mača Galanta 93,42
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
838543 Mostová Galanta 99,52
814610 Nebojsa Galanta 75,37
822671 Nová Jelka Galanta 97,89
842265 Nové Osady Galanta 101,92
809802 Ostrov Galanta 89,57
845655 Pata Galanta 89,69
850705 Pusté Sady Galanta 87,96
850730 Pusté Úľany Galanta 85,41
855251 Sereď Galanta 97,58
855961 Sládkovičovo Galanta 106,63
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
863459 Tomášikovo Galanta 137,60
863912 Topoľnica Galanta 102,71
865524 Trstice Galanta 102,17
867853 Veľká Mača Galanta 104,26
868752 Veľké Úľany Galanta 115,57
868990 Veľký Grob Galanta 102,26
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 91,77
870188 Vozokany Galanta 98,48
866709 Váhovce Galanta 107,02
873098 Zemianske Sady Galanta 81,87
809799 Zúgov Galanta 233,48 *
809616 Čierna Voda Galanta 127,39
809764 Čierny Brod Galanta 127,12
860301 Šalgočka Galanta 89,38
860859 Šintava Galanta 84,13
861014 Šoporňa Galanta 119,84
838551 Šoriakoš Galanta 110,84


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood