Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800384 Bacúch Brezno 19,85
802689 Beňuš Brezno 9,90
806145 Braväcovo Brezno 9,59
806528 Brezno Brezno 17,15
839159 Bystrá Brezno 42,34 *
811572 Dolná Lehota Brezno 42,74 *
812722 Drábsko Brezno 20,96 *
816019 Heľpa Brezno 28,68 *
817201 Horná Lehota Brezno 17,93
819662 Hronec Brezno 61,86 *
822213 Jarabá Brezno 34,38 *
822302 Jasenie Brezno 22,54
833045 Lom nad Rimavicou Brezno 22,82 *
836907 Michalová Brezno 34,38 *
839175 Mýto pod Ďumbierom Brezno 17,24
839591 Nemecká Brezno 30,85
844519 Osrblie Brezno 14,14 *
847216 Podbrezová Brezno 34,84 *
847798 Pohorelá Brezno 25,44
847828 Pohronská Polhora Brezno 22,36 *
848051 Polomka Brezno 11,39
849413 Predajná Brezno 31,80 *
851884 Ráztoka Brezno 13,74
855413 Sihla Brezno 30,74
862436 Telgárt Brezno 41,39
866792 Valaská Brezno 34,84 *
867314 Vaľkovňa Brezno 12,94 *
872563 Závadka nad Hronom Brezno 10,45
809713 Čierny Balog Brezno 10,88
861871 Šumiac Brezno 38,82 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood