Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
827380 Barca Košice IV 77,80 *
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
802565 Belža Košice - okolie 71,22 *
802611 Beniakovce Košice - okolie 42,57
802875 Bidovce Košice - okolie 64,66 *
803111 Blažice Košice - okolie 74,54 *
803413 Bohdanovce Košice - okolie 45,00
803626 Boliarov Košice - okolie 38,66
820547 Bočiar Košice - okolie 112,66 *
877891 Brody Košice I 66,12 *
807150 Budimír Košice - okolie 44,45
807281 Budulov Košice - okolie 52,80
807389 Bukovec Košice - okolie 41,42
807435 Bunetice Košice - okolie 19,07
807486 Buzica Košice - okolie 58,68 *
854328 Byster Košice - okolie 60,80 *
808113 Cestice Košice - okolie 58,30
841463 Chorváty Košice - okolie 43,64
820954 Chrastné Košice - okolie 45,24
845914 Chym Košice - okolie 48,86
810118 Debraď Košice - okolie 29,35
812935 Drienovec Košice - okolie 80,58 *
871699 Dvorníky Košice - okolie 39,42
827339 Furča Košice III 44,48 *
814733 Geča Košice - okolie 71,82 *
881228 Grunt Košice II 51,85
815306 Gyňov Košice - okolie 59,76
815691 Haniska Košice - okolie 73,88 *
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
816060 Herľany Košice - okolie 39,65
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
841455 Hosťovce Košice - okolie 43,83
819212 Hrašovík Košice - okolie 43,62
827029 Huštáky Košice I 69,70 *
866008 Háj Košice - okolie 28,05
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
822043 Janík Košice - okolie 42,40
822434 Jasov Košice - okolie 27,84
877999 Jazero Košice IV 74,54 *
827118 Južné Mesto Košice IV 97,78 *
823210 Kalša Košice - okolie 40,71
827444 Kamenné Košice I 66,12 *
823678 Kavečany Košice I 27,22 *
823708 Kecerovské Kostoľany Košice - okolie 40,88
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 29,24
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 47,00 *
819085 Kechnec Košice - okolie 62,76
825409 Kokšov-Bakša Košice - okolie 94,80 *
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 35,24
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
827347 Košická Nová Ves Košice III 52,70 *
827622 Košická Polianka Košice - okolie 35,97
875309 Košické Hámre Košice - okolie 2,39
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 43,54 *
828416 Krásna Košice IV 74,54 *
828238 Kráľovce Košice - okolie 41,57
830259 Kysak Košice - okolie 31,67
826952 Letná Košice I 69,70 *
833134 Lorinčík Košice II 53,75
827142 Luník Košice II 51,38
835030 Malá Ida Košice - okolie 60,02
835137 Malá Lodina Košice - okolie 18,29
813087 Malá Vieska Košice - okolie 35,00
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
836567 Medzev Košice - okolie 22,68
819107 Milhosť Košice - okolie 58,62
838268 Mokrance Košice - okolie 49,84
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 28,46
838730 Mudrovce Košice - okolie 45,21
827428 Myslava Košice II 58,42 *
840793 Nižná Hutka Košice - okolie 57,94 *
840823 Nižná Kamenica Košice - okolie 55,30 *
840840 Nižná Myšľa Košice - okolie 83,70 *
881406 Nižná Úvrať Košice IV 77,40 *
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 23,36 *
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 50,11
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 60,66 *
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 45,00
841854 Nová Polhora Košice - okolie 37,60
841978 Nováčany Košice - okolie 40,68 *
881171 Nové Ťahanovce Košice I 50,38 *
842915 Nový Salaš Košice - okolie 37,21
843041 Obišovce Košice - okolie 44,99
843768 Olšovany Košice - okolie 63,00 *
843997 Opiná Košice - okolie 27,02 *
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
845302 Paňovce Košice - okolie 34,45
845884 Peder Košice - okolie 37,64
827401 Pereš Košice II 70,04 *
845922 Perín Košice - okolie 74,22 *
847046 Ploské Košice - okolie 36,34
848506 Poproč Košice - okolie 24,58
827495 Poľov Košice II 58,13
851639 Rankovce Košice - okolie 42,36
852058 Rešica Košice - okolie 60,08 *
852899 Rozhanovce Košice - okolie 41,93
853518 Rudník Košice - okolie 14,95
853691 Ruskov Košice - okolie 63,98 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood