Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
828815 Kravany Trebišov 23,82 *
806170 Brehov Trebišov 33,89
872393 Zatín Trebišov 33,00
855570 Sirník Trebišov 36,67
858889 Strážne Trebišov 37,17
809276 Čerhov Trebišov 38,15
950025 Nový Horeš Trebišov 41,36 *
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 41,00
834092 Luhyňa Trebišov 42,51
835862 Malý Kamenec Trebišov 42,25
873161 Zemplín Trebišov 43,37
803847 Borša Trebišov 44,33
803987 Božčice Trebišov 44,95
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 45,89
810096 Dargov Trebišov 46,40 *
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 48,21
857840 Stankovce Trebišov 50,00
845361 Parchovany Trebišov 51,65
836842 Michaľany Trebišov 52,89
807991 Cejkov Trebišov 53,35
869007 Veľký Horeš Trebišov 55,10 *
857351 Somotor Trebišov 55,32
819247 Hrčeľ Trebišov 55,69
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
870005 Vojka Trebišov 56,23
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 56,22
830682 Lastovce Trebišov 56,96
857319 Soľnička Trebišov 57,42 *
830089 Kuzmice Trebišov 58,67
869996 Vojčice Trebišov 58,37
859885 Svinice Trebišov 59,14 *
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 59,67
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
854531 Sečovce Trebišov 60,07
830275 Kysta Trebišov 62,04
875384 Malý Kazimír Trebišov 62,06
823686 Veľký Kazimír Trebišov 62,11
856452 Slivník Trebišov 63,15
846902 Svätuše Trebišov 63,26 *
835854 Malý Horeš Trebišov 64,18 *
823635 Kašov Trebišov 64,41
800422 Bačkov Trebišov 65,64 *
806421 Brezina Trebišov 65,10
867586 Veľaty Trebišov 65,62
807681 Byšta Trebišov 66,96
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 66,13
835650 Malé Ozorovce Trebišov 67,32
814172 Egreš Trebišov 67,55
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
864188 Trebišov Trebišov 69,08
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
842907 Veľký Ruskov Trebišov 69,12
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
869627 Višňov Trebišov 70,42 *
841200 Nižný Žipov Trebišov 71,30
809195 Čeľovce Trebišov 71,78
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
849677 Pribeník Trebišov 72,02 *
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 73,34
846881 Plechotice Trebišov 74,84
865303 Trnávka Trebišov 77,28
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
813991 Dvorianky Trebišov 79,72 *
803561 Boľ Trebišov 79,98 *
850845 Rad Trebišov 80,78 *
819263 Hriadky Trebišov 80,00
831271 Leles Trebišov 80,38 *
802905 Biel Trebišov 81,92 *
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 82,56
857360 Véč Trebišov 84,76 *
842893 Malý Ruskov Trebišov 85,83
831263 Kapoňa Trebišov 88,28 *
827908 Kožuchov Trebišov 88,43
847895 Poľany Trebišov 88,22 *
835706 Malé Trakany Trebišov 92,60 *
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
803944 Boťany Trebišov 97,24 *
842851 Novosad Trebišov 97,44 *
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
868698 Veľké Trakany Trebišov 99,98 *
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky