Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
821071 Chvojnica Prievidza 4,05
851868 Ráztočno Prievidza 5,32
824011 Kľačno Prievidza 5,77
841803 Nová Lehota Prievidza 6,49
840696 Vyšehradné Prievidza 6,09
866148 Tužina Prievidza 7,73
820997 Chrenovec Prievidza 8,69
820989 Brusno Prievidza 9,50
834971 Malá Čausa Prievidza 9,10
840670 Nitrianske Pravno Prievidza 10,86
815608 Handlová Prievidza 11,93
867659 Veľká Čausa Prievidza 12,53
867781 Veľká Lehôtka Prievidza 13,93
840688 Solka Prievidza 13,06
821977 Jalovec Prievidza 13,13
848638 Poruba Prievidza 14,46
835790 Malinová Prievidza 15,02
808156 Cigeľ Prievidza 17,29
807630 Chalmová Prievidza 17,44
838501 Morovno Prievidza 18,67
862312 Dolné Šútovce Prievidza 20,45
847399 Podhradie Prievidza 20,44
850942 Radobica Prievidza 20,46
848115 Poluvsie Prievidza 20,06
823261 Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza 21,10
832103 Lomnica Prievidza 22,77
811165 Dlžín Prievidza 22,00
850195 Hradec Prievidza 22,61
862304 Horné Šútovce Prievidza 22,00
826812 Koš Prievidza 23,48
843881 Opatovce nad Nitrou Prievidza 23,95
850187 Malá Lehôtka Prievidza 24,34
832090 Liešťany Prievidza 24,29
832081 Dobročná Prievidza 24,13
839469 Brezany Prievidza 25,54
809241 Čereňany Prievidza 25,84
854514 Seč Prievidza 25,68
826651 Kostolná Ves Prievidza 25,24
849294 Pravenec Prievidza 25,41
810738 Vrbany Prievidza 27,83
834602 Mačov Prievidza 27,74
817805 Horná Ves Prievidza 28,42
800694 Banky Prievidza 28,97
803537 Dubnica Prievidza 28,46
842001 Nováky Prievidza 28,05
825051 Kocurany Prievidza 29,27
822825 Ješkova Ves Prievidza 30,74
844489 Osľany Prievidza 30,90
839850 Nevidzany Prievidza 30,74
807648 Vieska Prievidza 31,40
867195 Valaská Belá Prievidza 32,52 *
810762 Diviaky nad Nitricou Prievidza 32,17
807613 Bystričany Prievidza 33,90
830887 Lazany Prievidza 33,52
823520 Kanianka Prievidza 34,49
831191 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza 37,66
862711 Temeš Prievidza 38,56 *
803511 Bojnice Prievidza 38,05
854492 Sebedražie Prievidza 38,62
810720 Diviacka Nová Ves Prievidza 43,10
840726 Nitrianske Sučany Prievidza 45,25
839477 Nedožery Prievidza 50,99
873055 Zemianske Kostoľany Prievidza 51,57
853437 Rudnianska Lehota Prievidza 52,18 *
832235 Lipník Prievidza 67,50 *
808911 Čavoj Prievidza 76,46 *
850063 Prievidza Prievidza 83,84 *
812188 Dolné Vestenice Prievidza 85,44 *
840700 Nitrianske Rudno Prievidza 92,08 *
840742 Dvorníky nad Nitricou Prievidza 101,70 *
840751 Račice Prievidza 101,70 *
818283 Horné Vestenice Prievidza 133,70 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky