Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
813435 Dúbrava Levoča 9,96
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
815764 Harakovce Levoča 12,80
848131 Pongrácovce Levoča 14,42
807028 Brutovce Levoča 19,37
866466 Uloža Levoča 19,97
844225 Ordzovany Levoča 19,79
843709 Oľšavica Levoča 20,86
841030 Nižné Repaše Levoča 20,84 *
815268 Granč-Petrovce Levoča 20,98
802930 Bijacovce Levoča 22,75
811491 Doľany Levoča 23,42
811149 Dlhé Stráže Levoča 23,72
864021 Torysky Levoča 23,85
802263 Beharovce Levoča 23,74
812803 Dravce Levoča 23,76
823660 Katúň Levoča 24,86
857726 Spišský Hrhov Levoča 25,34
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
872458 Závada Levoča 26,20
831859 Levoča Levoča 26,51
857645 Spišské Podhradie Levoča 27,94
859290 Studenec Levoča 27,63
871435 Vyšné Repaše Levoča 31,34
857777 Spišský Štvrtok Levoča 34,06
950165 Dvorce Levoča 36,18 *
847887 Poľanovce Levoča 37,90 *
829927 Kurimany Levoča 37,34
812625 Domaňovce Levoča 41,28 *
845680 Pavľany Levoča 41,58
821713 Jablonov Levoča 45,06 *
807290 Buglovce Levoča 47,06 *
824127 Klčov Levoča 52,96 *
847879 Korytné Levoča 59,34 *
839621 Nemešany Levoča 60,60 *
800627 Baldovce Levoča 62,52 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood