Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
807303 Buková Trnava 16,70
833142 Lošonec Trnava 33,05
856789 Smolenická Nová Ves Trnava 38,89
810878 Dlhá Trnava 40,81
839256 Naháč Trnava 45,66
803740 Borová Trnava 45,59
812099 Dolné Orešany Trnava 47,12
810223 Dechtice Trnava 48,27
856771 Smolenice Trnava 54,90
822400 Bohunice Trnava 58,49
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
853798 Ružindol Trnava 60,48
822418 Jaslovce Trnava 60,98
865559 Trstín Trnava 61,90
817180 Horná Krupá Trnava 62,92
827690 Košolná Trnava 65,87
860735 Šelpice Trnava 68,22
817872 Horné Dubové Trnava 71,66
807109 Bučany Trnava 72,79
851116 Radošovce Trnava 72,81
802972 Bíňovce Trnava 73,64
803421 Bohdanovce nad Trnavou Trnava 75,72
811548 Dolná Krupá Trnava 76,83
823643 Kátlovce Trnava 76,18
835960 Malženice Trnava 77,85
859435 Suchá nad Parnou Trnava 77,95
873918 Zvončín Trnava 79,42
833193 Horné Lovčice Trnava 79,46
844977 Paderovce Trnava 79,96
806242 Malé Brestovany Trnava 80,48
833185 Dolné Lovčice Trnava 82,14
818097 Horné Orešany Trnava 82,71
806251 Veľké Brestovany Trnava 84,19
872580 Zavar Trnava 90,64
864790 Trnava Trnava 90,34
822230 Jarná Trnava 91,98
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 93,03
844926 Pác Trnava 93,63
808130 Cífer Trnava 93,88
861049 Špačince Trnava 93,72
811963 Dolné Dubové Trnava 98,35
869961 Voderady Trnava 102,17
819476 Hrnčiarovce Trnava 102,11
867462 Varov Šúr Trnava 103,82
803596 Klčovany Trnava 104,37
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 106,76
862266 Valtov Šúr Trnava 106,78
803588 Boleráz Trnava 107,12
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 109,01
872997 Zeleneč Trnava 117,81
844004 Opoj Trnava 119,80
802921 Biely Kostol Trnava 120,00
838071 Modranka Trnava 123,92
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 126,24
834726 Majcichov Trnava 129,64
869881 Vlčkovce Trnava 130,29
862282 Zemianske Šúrovce Trnava 164,56 *
845698 Pavlice Trnava 182,30 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood