Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
870811 Vydrná Púchov 4,62
817023 Hôrka Púchov 7,04
872342 Záriečie Púchov 7,65
834483 Lysá pod Makytou Púchov 7,03
830950 Lazy pod Makytou Púchov 7,84
838535 Mostište Púchov 7,69
830917 Dubková Púchov 8,41
817163 Horná Breznica Púchov 8,90
831077 Lednické Rovne Púchov 8,03
873641 Zubák Púchov 8,23
834211 Lúky Púchov 9,52
838217 Mojtín Púchov 12,35
872873 Zbora Púchov 13,38
836753 Mestečko Púchov 13,40
811432 Dohňany Púchov 16,06
817015 Medné Púchov 18,71
817007 Horenice Púchov 18,56
850501 Horné Kočkovce Púchov 19,11
818551 Horovce Púchov 21,98
831051 Lednica Púchov 22,04 *
821161 Ihrište Púchov 25,00
811521 Dolná Breznica Púchov 26,62 *
830151 Kvašov Púchov 33,98 *
869619 Visolaje Púchov 34,95
818712 Hoštiná Púchov 36,90 *
812013 Dolné Kočkovce Púchov 36,58
816400 Hloža-Podhorie Púchov 38,33
802506 Beluša Púchov 38,84
839884 Nimnica Púchov 53,30 *
850560 Vieska-Bezdedov Púchov 54,76 *
850462 Púchov Púchov 55,22 *
859095 Streženice Púchov 55,76 *
841234 Nosice Púchov 59,74 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood