Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
811939 Dolná Ves Žiar nad Hronom 3,00
874515 Horné Opatovce Žiar nad Hronom 16,00
855871 Sklené Teplice Žiar nad Hronom 21,04 *
816191 Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom 70,70 *
826588 Kosorín Žiar nad Hronom 62,21
858048 Stará Kremnička Žiar nad Hronom 39,42 *
807761 Bzenica Žiar nad Hronom 30,97
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
833177 Lovčica Žiar nad Hronom 17,49
856045 Slaská Žiar nad Hronom 43,40 *
817848 Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 31,21
846724 Pitelová Žiar nad Hronom 46,00 *
826227 Kopernica Žiar nad Hronom 8,07
822124 Janova Lehota Žiar nad Hronom 19,33
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
850276 Prochot Žiar nad Hronom 9,02
865567 Trubín Žiar nad Hronom 20,40
821152 Ihráč Žiar nad Hronom 9,08
829854 Kunešov Žiar nad Hronom 7,84
834262 Lutila Žiar nad Hronom 38,24 *
822485 Jastrabá Žiar nad Hronom 11,58
821942 Jalná Žiar nad Hronom 11,84
811921 Dolná Trnávka Žiar nad Hronom 39,31
865265 Trnavá Hora Žiar nad Hronom 11,28
839868 Nevoľné Žiar nad Hronom 7,77
817830 Horná Ves Žiar nad Hronom 14,03
831212 Lehôtka pod Brehmi Žiar nad Hronom 28,13
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
817791 Horná Trnávka Žiar nad Hronom 58,28 *
819786 Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom 13,14 *
807419 Bukovina Žiar nad Hronom 15,30
830518 Ladomer Žiar nad Hronom 104,08 *
823996 Kľačany Žiar nad Hronom 7,94
827932 Krahule Žiar nad Hronom 26,15
829021 Kremnické Bane Žiar nad Hronom 12,94 *
811947 Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom 73,68 *
834033 Lúčky Žiar nad Hronom 7,97
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 24,02 *
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
849499 Prestavlky Žiar nad Hronom 20,01
852031 Repište Žiar nad Hronom 25,22 *
833169 Lovča Žiar nad Hronom 66,24 *
828882 Kremnica Žiar nad Hronom 7,94


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood