Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
867772 Veľká Lehota Žarnovica 15,71
868248 Veľké Pole Žarnovica 11,04
862606 Tekovská Breznica Žarnovica 24,04
846651 Píla Žarnovica 25,36 *
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
835102 Malá Lehota Žarnovica 14,57
824038 Kľak Žarnovica 61,74 *
817881 Horné Hámre Žarnovica 20,81
853534 Rudno nad Hronom Žarnovica 26,94
870170 Voznica Žarnovica 26,52
850403 Psiare Žarnovica 25,35
844624 Ostrý Grúň Žarnovica 14,05
844411 Orovnica Žarnovica 29,41
818763 Hrabičov Žarnovica 36,58 *
811971 Dolné Hámre Žarnovica 53,76 *
806188 Brehy Žarnovica 26,04
875066 Župkov Žarnovica 8,83
826189 Kopanice Žarnovica 15,24
819816 Hronský Beňadik Žarnovica 24,86
852091 Revištské Podzámčie Žarnovica 99,04 *
841251 Nová Baňa Žarnovica 58,28 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood