Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
815144 Girovce Vranov nad Topľou 19,75
815748 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou 20,74
843814 Ondavské Matiašovce Vranov nad Topľou 38,20
811025 Dlhé Klčovo Vranov nad Topľou 34,37
851981 Remeniny Vranov nad Topľou 30,92 *
855898 Skrabské Vranov nad Topľou 24,93
841072 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou 49,30
836737 Merník Vranov nad Topľou 57,48 *
841765 Nová Kelča Vranov nad Topľou 51,70 *
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 40,39
836397 Matiaška Vranov nad Topľou 25,02 *
836893 Michalok Vranov nad Topľou 42,68 *
816591 Holčíkovce Vranov nad Topľou 20,00
808661 Čaklov Vranov nad Topľou 30,31
807591 Bystré Vranov nad Topľou 19,84
846091 Petrovce Vranov nad Topľou 43,74 *
810070 Ďapalovce Vranov nad Topľou 37,30 *
854743 Sedliská Vranov nad Topľou 29,70
841099 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 41,56
830127 Kvakovce Vranov nad Topľou 37,71
801640 Banské Vranov nad Topľou 23,47
816094 Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou 19,20
854697 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou 33,62
854301 Sačurov Vranov nad Topľou 33,44
870315 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 28,29
822931 Juskova Voľa Vranov nad Topľou 22,30
809217 Čemerné Vranov nad Topľou 34,28
845744 Pavlovce Vranov nad Topľou 45,94 *
867578 Vechec Vranov nad Topľou 31,74
810100 Davidov Vranov nad Topľou 66,98 *
853381 Rudlov Vranov nad Topľou 8,94
807974 Cabov Vranov nad Topľou 32,00
816221 Hlinné Vranov nad Topľou 10,38
857271 Soľ Vranov nad Topľou 25,20
810355 Detrík Vranov nad Topľou 30,00
834742 Majerovce Vranov nad Topľou 29,70
822353 Jasenovce Vranov nad Topľou 19,24
841145 Nižný Kručov Vranov nad Topľou 31,19
815101 Giglovce Vranov nad Topľou 19,45
864048 Tovarnianska Polianka Vranov nad Topľou 28,84
869767 Vlača Vranov nad Topľou 10,98
850284 Prosačov Vranov nad Topľou 26,01
845949 Petkovce Vranov nad Topľou 18,50
829765 Kučín nad Ondavou Vranov nad Topľou 33,85
851205 Rafajovce Vranov nad Topľou 19,70
825794 Komárany Vranov nad Topľou 29,27
851175 Radvanovce Vranov nad Topľou 34,47
836591 Medzianky Vranov nad Topľou 35,00
809501 Čičava Vranov nad Topľou 47,26 *
824020 Kladzany Vranov nad Topľou 29,94
867497 Vavrinec Vranov nad Topľou 37,36 *
834998 Malá Domaša Vranov nad Topľou 40,74
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 26,42
846686 Piskorovce Vranov nad Topľou 18,12
861138 Štefanovce Vranov nad Topľou 25,71
848697 Poša Vranov nad Topľou 47,71
809691 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou 20,80
802662 Benkovce Vranov nad Topľou 44,45
800309 Babie Vranov nad Topľou 14,00
864030 Tovarné Vranov nad Topľou 30,39
853747 Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 29,89
816043 Hencovce Vranov nad Topľou 29,82
823457 Kamenná Poruba Vranov nad Topľou 67,50 *
822493 Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 23,68
856495 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 41,19
873471 Zlatník Vranov nad Topľou 19,91
853640 Ruská Voľa Vranov nad Topľou 23,36 *
813877 Ďurďoš Vranov nad Topľou 12,81
872326 Zámutov Vranov nad Topľou 19,71


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood