Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
875384 Malý Kazimír Trebišov 62,06
867586 Veľaty Trebišov 65,62
830089 Kuzmice Trebišov 58,67
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 45,89
809195 Čeľovce Trebišov 71,78
806421 Brezina Trebišov 65,10
846881 Plechotice Trebišov 74,84
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
803561 Boľ Trebišov 79,98 *
849677 Pribeník Trebišov 72,02 *
807681 Byšta Trebišov 66,96
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 48,21
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
856452 Slivník Trebišov 63,15
835706 Malé Trakany Trebišov 92,60 *
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 73,34
835854 Malý Horeš Trebišov 64,18 *
868698 Veľké Trakany Trebišov 99,98 *
846902 Svätuše Trebišov 63,26 *
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *
819247 Hrčeľ Trebišov 55,69
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 66,13
873161 Zemplín Trebišov 43,37
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
854531 Sečovce Trebišov 60,07
800422 Bačkov Trebišov 65,64 *
831271 Leles Trebišov 80,38 *
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 59,67
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 41,00
810096 Dargov Trebišov 46,40 *
872393 Zatín Trebišov 33,00
807991 Cejkov Trebišov 53,35
803944 Boťany Trebišov 97,24 *
845361 Parchovany Trebišov 51,65
847895 Poľany Trebišov 88,22 *
869007 Veľký Horeš Trebišov 55,10 *
869996 Vojčice Trebišov 58,37
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
835650 Malé Ozorovce Trebišov 67,32
841200 Nižný Žipov Trebišov 71,30
858889 Strážne Trebišov 37,17
842851 Novosad Trebišov 97,44 *
830682 Lastovce Trebišov 56,96
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
803847 Borša Trebišov 44,33
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
865303 Trnávka Trebišov 77,28
827908 Kožuchov Trebišov 88,43
855570 Sirník Trebišov 36,67
857360 Véč Trebišov 84,76 *
835862 Malý Kamenec Trebišov 42,25
814172 Egreš Trebišov 67,55
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
859885 Svinice Trebišov 59,14 *
869627 Višňov Trebišov 70,42 *
857319 Soľnička Trebišov 57,42 *
857840 Stankovce Trebišov 50,00
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 56,22
842893 Malý Ruskov Trebišov 85,83
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 82,56
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
819263 Hriadky Trebišov 80,00
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
813991 Dvorianky Trebišov 79,72 *
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
803987 Božčice Trebišov 44,95
823635 Kašov Trebišov 64,41
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
870005 Vojka Trebišov 56,23
809276 Čerhov Trebišov 38,15
950025 Nový Horeš Trebišov 41,36 *
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
830275 Kysta Trebišov 62,04
836842 Michaľany Trebišov 52,89
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
806170 Brehov Trebišov 33,89
831263 Kapoňa Trebišov 88,28 *
857351 Somotor Trebišov 55,32
802905 Biel Trebišov 81,92 *
823686 Veľký Kazimír Trebišov 62,11
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
842907 Veľký Ruskov Trebišov 69,12
834092 Luhyňa Trebišov 42,51
850845 Rad Trebišov 80,78 *
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
828815 Kravany Trebišov 23,82 *
864188 Trebišov Trebišov 69,08


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood