Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
850187 Malá Lehôtka Prievidza 24,34
835790 Malinová Prievidza 15,02
834971 Malá Čausa Prievidza 9,10
808911 Čavoj Prievidza 76,46 *
848638 Poruba Prievidza 14,46
840700 Nitrianske Rudno Prievidza 92,08 *
812188 Dolné Vestenice Prievidza 85,44 *
826812 Koš Prievidza 23,48
873055 Zemianske Kostoľany Prievidza 51,57
803511 Bojnice Prievidza 38,05
847399 Podhradie Prievidza 20,44
840751 Račice Prievidza 101,70 *
853437 Rudnianska Lehota Prievidza 52,18 *
839850 Nevidzany Prievidza 30,74
840742 Dvorníky nad Nitricou Prievidza 101,70 *
850942 Radobica Prievidza 20,46
839469 Brezany Prievidza 25,54
808156 Cigeľ Prievidza 17,29
849294 Pravenec Prievidza 25,41
831191 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza 37,66
815608 Handlová Prievidza 11,93
824011 Kľačno Prievidza 5,77
866148 Tužina Prievidza 7,73
850063 Prievidza Prievidza 83,84 *
841803 Nová Lehota Prievidza 6,49
807613 Bystričany Prievidza 33,90
823261 Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza 21,10
851868 Ráztočno Prievidza 5,32
844489 Osľany Prievidza 30,90
840670 Nitrianske Pravno Prievidza 10,86
842001 Nováky Prievidza 28,05
809241 Čereňany Prievidza 25,84
817805 Horná Ves Prievidza 28,42
840726 Nitrianske Sučany Prievidza 45,25
810762 Diviaky nad Nitricou Prievidza 32,17
810720 Diviacka Nová Ves Prievidza 43,10
822825 Ješkova Ves Prievidza 30,74
862312 Dolné Šútovce Prievidza 20,45
862711 Temeš Prievidza 38,56 *
825051 Kocurany Prievidza 29,27
834602 Mačov Prievidza 27,74
867781 Veľká Lehôtka Prievidza 13,93
838501 Morovno Prievidza 18,67
826651 Kostolná Ves Prievidza 25,24
862304 Horné Šútovce Prievidza 22,00
850195 Hradec Prievidza 22,61
810738 Vrbany Prievidza 27,83
800694 Banky Prievidza 28,97
803537 Dubnica Prievidza 28,46
848115 Poluvsie Prievidza 20,06
832081 Dobročná Prievidza 24,13
807648 Vieska Prievidza 31,40
840688 Solka Prievidza 13,06
820989 Brusno Prievidza 9,50
818283 Horné Vestenice Prievidza 133,70 *
823520 Kanianka Prievidza 34,49
830887 Lazany Prievidza 33,52
821071 Chvojnica Prievidza 4,05
843881 Opatovce nad Nitrou Prievidza 23,95
839477 Nedožery Prievidza 50,99
854492 Sebedražie Prievidza 38,62
832103 Lomnica Prievidza 22,77
867659 Veľká Čausa Prievidza 12,53
832235 Lipník Prievidza 67,50 *
854514 Seč Prievidza 25,68
820997 Chrenovec Prievidza 8,69
811165 Dlžín Prievidza 22,00
807630 Chalmová Prievidza 17,44
832090 Liešťany Prievidza 24,29
821977 Jalovec Prievidza 13,13
840696 Vyšehradné Prievidza 6,09
867195 Valaská Belá Prievidza 32,52 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky