Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
807028 Brutovce Levoča 19,37
841030 Nižné Repaše Levoča 20,84 *
844225 Ordzovany Levoča 19,79
857726 Spišský Hrhov Levoča 25,34
847887 Poľanovce Levoča 37,90 *
812625 Domaňovce Levoča 41,28 *
812803 Dravce Levoča 23,76
857777 Spišský Štvrtok Levoča 34,06
813435 Dúbrava Levoča 9,96
802930 Bijacovce Levoča 22,75
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
843709 Oľšavica Levoča 20,86
864021 Torysky Levoča 23,85
821713 Jablonov Levoča 45,06 *
857645 Spišské Podhradie Levoča 27,94
871435 Vyšné Repaše Levoča 31,34
859290 Studenec Levoča 27,63
823660 Katúň Levoča 24,86
811491 Doľany Levoča 23,42
829927 Kurimany Levoča 37,34
802263 Beharovce Levoča 23,74
848131 Pongrácovce Levoča 14,42
807290 Buglovce Levoča 47,06 *
815268 Granč-Petrovce Levoča 20,98
811149 Dlhé Stráže Levoča 23,72
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
845680 Pavľany Levoča 41,58
839621 Nemešany Levoča 60,60 *
847879 Korytné Levoča 59,34 *
815764 Harakovce Levoča 12,80
872458 Závada Levoča 26,20
866466 Uloža Levoča 19,97
950165 Dvorce Levoča 36,18 *
824127 Klčov Levoča 52,96 *
831859 Levoča Levoča 26,51


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood