Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
824062 Klastava Banská Štiavnica 54,22 *
810231 Dekýš Banská Štiavnica 30,20 *
849448 Prenčov Banská Štiavnica 20,53
802492 Beluj Banská Štiavnica 11,52
800210 Svätý Anton Banská Štiavnica 19,11
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 16,83
837989 Močiar Banská Štiavnica 33,32 *
801658 Banský Studenec Banská Štiavnica 21,78
847089 Počúvadlo Banská Štiavnica 63,46 *
800465 Baďan Banská Štiavnica 21,75
870901 Vysoká Banská Štiavnica 44,94 *
800708 Banky Banská Štiavnica 8,38
847330 Teplá Banská Štiavnica 28,54 *
821225 Ilija Banská Štiavnica 25,88 *
861197 Štiavnické Bane Banská Štiavnica 35,04 *
847348 Žakýl Banská Štiavnica 22,69
827878 Kozelník Banská Štiavnica 96,18 *
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 13,49


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood