Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
848719 Potok Ružomberok 40,88 *
826081 Komjatná Ružomberok 15,10
833509 Ľubochňa Ružomberok 82,84 *
832596 Liptovské Revúce Ružomberok 11,22
832413 Liptovská Lúžna Ružomberok 27,56
832430 Liptovská Osada Ružomberok 18,89
832502 Liptovská Štiavnica Ružomberok 22,20
834017 Lúčky Ružomberok 19,07
856410 Liptovské Sliače Ružomberok 13,43
857823 Stankovany Ružomberok 62,80 *
832171 Likavka Ružomberok 13,04
820075 Hubová Ružomberok 49,58 *
832871 Lisková Ružomberok 14,25
867233 Valaská Dubová Ružomberok 13,10
832693 Liptovský Michal Ružomberok 32,33
819221 Hrboltová Ružomberok 63,60 *
822981 Kalameny Ružomberok 18,21
865991 Turík Ružomberok 16,57
832511 Liptovská Teplá Ružomberok 19,41
821403 Ivachnová Ružomberok 30,20
834084 Ludrová Ružomberok 15,61
802816 Bešeňová Ružomberok 34,98 *
862444 Švošov Ružomberok 43,48 *
836338 Martinček Ružomberok 18,04
832529 Madočany Ružomberok 30,20
861201 Štiavnička Ružomberok 16,86
853801 Ružomberok Ružomberok 41,74 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky