Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
848590 Poriadie Myjava 25,90
807354 Bukovec Myjava 26,94
806749 Brezová pod Bradlom Myjava 15,53
865702 Turá Lúka Myjava 14,56
827975 Krajné Myjava 23,22
858196 Stará Myjava Myjava 26,83
806277 Brestovec Myjava 25,73
821063 Chvojnica Myjava 14,38
849901 Priepasné Myjava 34,52 *
819158 Hrašné Myjava 19,12
821632 Jablonka Myjava 26,28
838926 Myjava Myjava 19,65
826821 Košariská Myjava 35,98 *
826693 Kostolné Myjava 22,03
847950 Polianka Myjava 28,12
853461 Rudník Myjava 27,05
847526 Podkylava Myjava 49,64 *
870587 Vrbovce Myjava 15,78


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky