Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
800422 Bačkov Trebišov 65,64 *
802905 Biel Trebišov 81,92 *
803847 Borša Trebišov 44,33
803561 Boľ Trebišov 79,98 *
803944 Boťany Trebišov 97,24 *
803987 Božčice Trebišov 44,95
806170 Brehov Trebišov 33,89
806421 Brezina Trebišov 65,10
807681 Byšta Trebišov 66,96
807991 Cejkov Trebišov 53,35
810096 Dargov Trebišov 46,40 *
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
813991 Dvorianky Trebišov 79,72 *
814172 Egreš Trebišov 67,55
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
819263 Hriadky Trebišov 80,00
819247 Hrčeľ Trebišov 55,69
831263 Kapoňa Trebišov 88,28 *
823635 Kašov Trebišov 64,41
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 82,56
827908 Kožuchov Trebišov 88,43
828815 Kravany Trebišov 23,82 *
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
830089 Kuzmice Trebišov 58,67
830275 Kysta Trebišov 62,04
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
830682 Lastovce Trebišov 56,96
831271 Leles Trebišov 80,38 *
834092 Luhyňa Trebišov 42,51
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
835650 Malé Ozorovce Trebišov 67,32
835706 Malé Trakany Trebišov 92,60 *
835854 Malý Horeš Trebišov 64,18 *
835862 Malý Kamenec Trebišov 42,25
875384 Malý Kazimír Trebišov 62,06
842893 Malý Ruskov Trebišov 85,83
836842 Michaľany Trebišov 52,89
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
841200 Nižný Žipov Trebišov 71,30
842851 Novosad Trebišov 97,44 *
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
950025 Nový Horeš Trebišov 41,36 *
845361 Parchovany Trebišov 51,65
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
846881 Plechotice Trebišov 74,84
847895 Poľany Trebišov 88,22 *
849677 Pribeník Trebišov 72,02 *
850845 Rad Trebišov 80,78 *
854531 Sečovce Trebišov 60,07
855570 Sirník Trebišov 36,67
856452 Slivník Trebišov 63,15
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 45,89
857351 Somotor Trebišov 55,32
857319 Soľnička Trebišov 57,42 *
857840 Stankovce Trebišov 50,00
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 41,00
858889 Strážne Trebišov 37,17
859885 Svinice Trebišov 59,14 *
846902 Svätuše Trebišov 63,26 *
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *
864188 Trebišov Trebišov 69,08
865303 Trnávka Trebišov 77,28
867586 Veľaty Trebišov 65,62
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 48,21
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 66,13
868698 Veľké Trakany Trebišov 99,98 *
869007 Veľký Horeš Trebišov 55,10 *
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
823686 Veľký Kazimír Trebišov 62,11
842907 Veľký Ruskov Trebišov 69,12
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
869627 Višňov Trebišov 70,42 *
870005 Vojka Trebišov 56,23
869996 Vojčice Trebišov 58,37
857360 Véč Trebišov 84,76 *
872393 Zatín Trebišov 33,00
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
873161 Zemplín Trebišov 43,37
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 59,67
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 73,34
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 56,22
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
809276 Čerhov Trebišov 38,15
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
809195 Čeľovce Trebišov 71,78
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood