Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802921 Biely Kostol Trnava 120,00
803421 Bohdanovce nad Trnavou Trnava 75,72
822400 Bohunice Trnava 58,49
803588 Boleráz Trnava 107,12
803740 Borová Trnava 45,59
807303 Buková Trnava 16,70
807109 Bučany Trnava 72,79
802972 Bíňovce Trnava 73,64
808130 Cífer Trnava 93,88
810223 Dechtice Trnava 48,27
810878 Dlhá Trnava 40,81
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
811548 Dolná Krupá Trnava 76,83
811963 Dolné Dubové Trnava 98,35
833185 Dolné Lovčice Trnava 82,14
812099 Dolné Orešany Trnava 47,12
817180 Horná Krupá Trnava 62,92
817872 Horné Dubové Trnava 71,66
833193 Horné Lovčice Trnava 79,46
818097 Horné Orešany Trnava 82,71
819476 Hrnčiarovce Trnava 102,11
822230 Jarná Trnava 91,98
822418 Jaslovce Trnava 60,98
803596 Klčovany Trnava 104,37
827690 Košolná Trnava 65,87
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 126,24
823643 Kátlovce Trnava 76,18
833142 Lošonec Trnava 33,05
834726 Majcichov Trnava 129,64
806242 Malé Brestovany Trnava 80,48
835960 Malženice Trnava 77,85
838071 Modranka Trnava 123,92
839256 Naháč Trnava 45,66
844004 Opoj Trnava 119,80
844977 Paderovce Trnava 79,96
845698 Pavlice Trnava 182,30 *
844926 Pác Trnava 93,63
851116 Radošovce Trnava 72,81
853798 Ružindol Trnava 60,48
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 106,76
856771 Smolenice Trnava 54,90
856789 Smolenická Nová Ves Trnava 38,89
859435 Suchá nad Parnou Trnava 77,95
864790 Trnava Trnava 90,34
865559 Trstín Trnava 61,90
862266 Valtov Šúr Trnava 106,78
867462 Varov Šúr Trnava 103,82
806251 Veľké Brestovany Trnava 84,19
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 109,01
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 93,03
869881 Vlčkovce Trnava 130,29
869961 Voderady Trnava 102,17
872580 Zavar Trnava 90,64
872997 Zeleneč Trnava 117,81
862282 Zemianske Šúrovce Trnava 164,56 *
873918 Zvončín Trnava 79,42
860735 Šelpice Trnava 68,22
861049 Špačince Trnava 93,72


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood