Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803553 Bojničky Hlohovec 38,39
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 50,16
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 49,49
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 20,77
814024 Dvorníky Hlohovec 49,36
816248 Hlohovec Hlohovec 42,56
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 47,21
818259 Horné Trhovište Hlohovec 47,90
818313 Horné Zelenice Hlohovec 84,07
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
823970 Kľačany Hlohovec 55,29
831379 Leopoldov Hlohovec 47,69
834670 Madunice Hlohovec 52,40
836729 Merašice Hlohovec 57,55
845591 Pastuchov Hlohovec 51,92
848689 Posádka Hlohovec 48,75
851779 Ratkovce Hlohovec 83,95
854425 Sasinkovo Hlohovec 50,99
855472 Siladice Hlohovec 82,76
862592 Tekolďany Hlohovec 55,53
862762 Tepličky Hlohovec 42,88
864064 Trakovice Hlohovec 63,54
809411 Červeník Hlohovec 63,04
861847 Šulekovo Hlohovec 61,67
875007 Žlkovce Hlohovec 80,93


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood