Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800309 Babie Vranov nad Topľou 14,00
801640 Banské Vranov nad Topľou 23,47
802662 Benkovce Vranov nad Topľou 44,45
807591 Bystré Vranov nad Topľou 19,84
807974 Cabov Vranov nad Topľou 32,00
808661 Čaklov Vranov nad Topľou 30,31
809217 Čemerné Vranov nad Topľou 34,28
809501 Čičava Vranov nad Topľou 47,26 *
809691 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou 20,80
810070 Ďapalovce Vranov nad Topľou 37,30 *
810100 Davidov Vranov nad Topľou 66,98 *
810355 Detrík Vranov nad Topľou 30,00
811025 Dlhé Klčovo Vranov nad Topľou 34,37
813877 Ďurďoš Vranov nad Topľou 12,81
815101 Giglovce Vranov nad Topľou 19,45
815144 Girovce Vranov nad Topľou 19,75
815748 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou 20,74
816043 Hencovce Vranov nad Topľou 29,82
816094 Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou 19,20
816221 Hlinné Vranov nad Topľou 10,38
816591 Holčíkovce Vranov nad Topľou 20,00
822353 Jasenovce Vranov nad Topľou 19,24
822493 Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 23,68
822931 Juskova Voľa Vranov nad Topľou 22,30
823457 Kamenná Poruba Vranov nad Topľou 67,50 *
824020 Kladzany Vranov nad Topľou 29,94
825794 Komárany Vranov nad Topľou 29,27
829765 Kučín nad Ondavou Vranov nad Topľou 33,85
830127 Kvakovce Vranov nad Topľou 37,71
834742 Majerovce Vranov nad Topľou 29,70
834998 Malá Domaša Vranov nad Topľou 40,74
836397 Matiaška Vranov nad Topľou 25,02 *
836591 Medzianky Vranov nad Topľou 35,00
836737 Merník Vranov nad Topľou 57,48 *
836893 Michalok Vranov nad Topľou 42,68 *
841072 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou 49,30
841099 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 41,56
841145 Nižný Kručov Vranov nad Topľou 31,19
841765 Nová Kelča Vranov nad Topľou 51,70 *
843814 Ondavské Matiašovce Vranov nad Topľou 38,20
845744 Pavlovce Vranov nad Topľou 45,94 *
845949 Petkovce Vranov nad Topľou 18,50
846091 Petrovce Vranov nad Topľou 43,74 *
846686 Piskorovce Vranov nad Topľou 18,12
848697 Poša Vranov nad Topľou 47,71
850284 Prosačov Vranov nad Topľou 26,01
851175 Radvanovce Vranov nad Topľou 34,47
851205 Rafajovce Vranov nad Topľou 19,70
851981 Remeniny Vranov nad Topľou 30,92 *
853381 Rudlov Vranov nad Topľou 8,94
853640 Ruská Voľa Vranov nad Topľou 23,36 *
853747 Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 29,89
854301 Sačurov Vranov nad Topľou 33,44
854697 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou 33,62
854743 Sedliská Vranov nad Topľou 29,70
855898 Skrabské Vranov nad Topľou 24,93
856495 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 41,19
857271 Soľ Vranov nad Topľou 25,20
861138 Štefanovce Vranov nad Topľou 25,71
864030 Tovarné Vranov nad Topľou 30,39
864048 Tovarnianska Polianka Vranov nad Topľou 28,84
867497 Vavrinec Vranov nad Topľou 37,36 *
867578 Vechec Vranov nad Topľou 31,74
869767 Vlača Vranov nad Topľou 10,98
870315 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 28,29
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 26,42
872326 Zámutov Vranov nad Topľou 19,71
873471 Zlatník Vranov nad Topľou 19,91
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 40,39


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky