Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
800422 Bačkov Trebišov 65,64 *
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
802905 Biel Trebišov 81,92 *
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *
803561 Boľ Trebišov 79,98 *
803847 Borša Trebišov 44,33
803944 Boťany Trebišov 97,24 *
803987 Božčice Trebišov 44,95
806170 Brehov Trebišov 33,89
806421 Brezina Trebišov 65,10
807681 Byšta Trebišov 66,96
807991 Cejkov Trebišov 53,35
809195 Čeľovce Trebišov 71,78
809276 Čerhov Trebišov 38,15
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
810096 Dargov Trebišov 46,40 *
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
813991 Dvorianky Trebišov 79,72 *
814172 Egreš Trebišov 67,55
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
819247 Hrčeľ Trebišov 55,69
819263 Hriadky Trebišov 80,00
823635 Kašov Trebišov 64,41
823686 Veľký Kazimír Trebišov 62,11
827908 Kožuchov Trebišov 88,43
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
828815 Kravany Trebišov 23,82 *
830089 Kuzmice Trebišov 58,67
830275 Kysta Trebišov 62,04
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
830682 Lastovce Trebišov 56,96
831263 Kapoňa Trebišov 88,28 *
831271 Leles Trebišov 80,38 *
834092 Luhyňa Trebišov 42,51
835650 Malé Ozorovce Trebišov 67,32
835706 Malé Trakany Trebišov 92,60 *
835854 Malý Horeš Trebišov 64,18 *
835862 Malý Kamenec Trebišov 42,25
836842 Michaľany Trebišov 52,89
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
841200 Nižný Žipov Trebišov 71,30
842851 Novosad Trebišov 97,44 *
842893 Malý Ruskov Trebišov 85,83
842907 Veľký Ruskov Trebišov 69,12
845361 Parchovany Trebišov 51,65
846881 Plechotice Trebišov 74,84
846902 Svätuše Trebišov 63,26 *
847895 Poľany Trebišov 88,22 *
849677 Pribeník Trebišov 72,02 *
850845 Rad Trebišov 80,78 *
854531 Sečovce Trebišov 60,07
855570 Sirník Trebišov 36,67
856452 Slivník Trebišov 63,15
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 45,89
857319 Soľnička Trebišov 57,42 *
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
857351 Somotor Trebišov 55,32
857360 Véč Trebišov 84,76 *
857840 Stankovce Trebišov 50,00
858889 Strážne Trebišov 37,17
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 82,56
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 41,00
859885 Svinice Trebišov 59,14 *
864188 Trebišov Trebišov 69,08
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 48,21
865303 Trnávka Trebišov 77,28
867586 Veľaty Trebišov 65,62
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 66,13
868698 Veľké Trakany Trebišov 99,98 *
869007 Veľký Horeš Trebišov 55,10 *
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
869627 Višňov Trebišov 70,42 *
869996 Vojčice Trebišov 58,37
870005 Vojka Trebišov 56,23
872393 Zatín Trebišov 33,00
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
873161 Zemplín Trebišov 43,37
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 56,22
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 59,67
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 73,34
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
875384 Malý Kazimír Trebišov 62,06
950025 Nový Horeš Trebišov 41,36 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky