Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806838 Brezovica Tvrdošín 40,02 *
861090 Dolný Štefanov Tvrdošín 16,81
815322 Habovka Tvrdošín 10,00
816159 Hladovka Tvrdošín 26,22
861103 Horný Štefanov Tvrdošín 16,60
828386 Krásna Hôrka Tvrdošín 15,26
832022 Liesek Tvrdošín 37,16 *
866172 Medvedie pri Tvrdošíne Tvrdošín 33,98 *
840777 Nižná Tvrdošín 13,08
869694 Oravice Tvrdošín 28,00 *
866571 Oravské Hámre Tvrdošín 32,18 *
844195 Oravský Biely Potok Tvrdošín 31,26 *
866580 Osada Tvrdošín 12,94 *
847101 Podbiel Tvrdošín 13,34
859401 Suchá Hora Tvrdošín 22,00
950106 Tichá dolina Tvrdošín 40,02 *
865478 Trstená Tvrdošín 26,48 *
866181 Tvrdošín Tvrdošín 16,60
869708 Vitanová Tvrdošín 35,00
873004 Zemianska Dedina Tvrdošín 12,43
873659 Zuberec Tvrdošín 10,05
871648 Zábiedovo Tvrdošín 15,26 *
866563 Ústie nad Priehradou Tvrdošín 32,18 *
809870 Čimhová Tvrdošín 35,00


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood