Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802280 Behynce Revúca 65,54
854166 Brusník Revúca 27,66
821055 Chvalová Revúca 34,12
821110 Chyžné Revúca 26,04
813117 Držkovce Revúca 59,54 *
851825 Filier Revúca 72,96 *
814865 Gemer Revúca 58,23
814954 Gemerská Ves Revúca 30,78
814997 Gemerský Milhosť Revúca 22,15
819468 Hrlica Revúca 44,00 *
820091 Hucín Revúca 22,66
822698 Jelšava Revúca 25,04
815004 Jelšavská Teplica Revúca 25,57
823252 Kameňany Revúca 23,79
834696 Kopráš Revúca 32,86 *
831841 Levkuška Revúca 20,45
831999 Licince Revúca 23,68
833291 Lubeník Revúca 22,76
815039 Mikolčany Revúca 22,19
834700 Mníšany Revúca 43,54 *
838233 Mokrá Lúka Revúca 23,94
838799 Muránska Dlhá Lúka Revúca 19,07
838802 Muránska Huta Revúca 8,65
838811 Muránska Lehota Revúca 14,63
838829 Muránska Zdychava Revúca 16,18 *
838772 Muráň Revúca 12,07
839370 Nandraž Revúca 27,16
815047 Nováčany Revúca 23,65
844829 Otročok Revúca 43,70
847020 Ploské Revúca 44,00 *
847984 Polina Revúca 34,48
850225 Prihradzany Revúca 23,09
851833 Ratkovské Bystré Revúca 69,90 *
851752 Ratková Revúca 44,00 *
851698 Rašice Revúca 29,91
851761 Repištia Revúca 44,00 *
852104 Revúca Revúca 17,06
852210 Revúcka Lehota Revúca 41,87
852228 Revúčka Revúca 44,80 *
854182 Rybník nad Turcom Revúca 49,78 *
851281 Rákoš Revúca 21,41
855545 Sirk Revúca 18,18
855804 Skerešovo Revúca 30,61
858498 Starňa Revúca 101,44 *
859044 Strelnice Revúca 63,32 *
851809 Sása Revúca 44,00 *
860123 Tornaľa Revúca 100,76 *
865940 Turčok Revúca 15,47
869643 Višňové Revúca 22,66
860981 Šivetice Revúca 25,04
860131 Železné Revúca 98,04 *
874361 Žiar Revúca 48,71


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood