Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800198 Andovce Nové Zámky 136,08 *
800589 Bajtava Nové Zámky 49,13
802093 Bardoňovo Nové Zámky 107,19
847241 Belek Nové Zámky 86,76
802301 Belá Nové Zámky 110,86 *
802808 Bešeňov Nové Zámky 105,79
804045 Branovo Nové Zámky 99,67
807036 Bruty Nové Zámky 102,40
800724 Bánov Nové Zámky 102,84
802956 Bíňa Nové Zámky 160,06 *
820661 Chľaba Nové Zámky 68,58
810169 Dedinka Nové Zámky 84,92
810711 Diva Nové Zámky 131,58 *
812510 Dolný Ohaj Nové Zámky 79,72
813249 Dubník Nové Zámky 101,29
814148 Dvory nad Žitavou Nové Zámky 100,77
814687 Gbelce Nové Zámky 87,99
875163 Horný chotár Nové Zámky 96,32 *
820113 Hul Nové Zámky 74,62
822451 Jasová Nové Zámky 120,56 *
822515 Jatov Nové Zámky 93,18
823333 Kamenica nad Hronom Nové Zámky 129,24 *
823490 Kamenný Most Nové Zámky 162,04 *
823422 Kamenín Nové Zámky 108,74
824941 Kmeťovo Nové Zámky 106,99
825786 Kolta Nové Zámky 87,91
826073 Komjatice Nové Zámky 82,55
826103 Komoča Nové Zámky 102,79
826804 Kostolný Sek Nové Zámky 186,08 *
831255 Leľa Nové Zámky 108,00 *
800732 Malá Kesa Nové Zámky 99,52
835994 Malá Maňa Nové Zámky 185,82 *
835170 Malá nad Hronom Nové Zámky 54,78
835544 Malé Kosihy Nové Zámky 202,60
879711 Malý Kýr Nové Zámky 66,00
859940 Maďarský Svodín Nové Zámky 97,39
836834 Michal nad Žitavou Nové Zámky 77,93
813265 Mikulášov dvor Nové Zámky 167,48 *
832243 Mlynský Sek Nové Zámky 181,04 *
838225 Mojzesovo Nové Zámky 99,83
838896 Mužla Nové Zámky 75,03
879720 Nemecký Svodín Nové Zámky 103,36
840734 Nitriansky Hrádok Nové Zámky 98,65
841960 Nová Vieska Nové Zámky 94,11
842320 Nové Zámky Nové Zámky 109,36
861545 Nána Nové Zámky 110,48
843032 Obid Nové Zámky 73,57
832251 Ondrochov Nové Zámky 195,04 *
845027 Palárikovo Nové Zámky 102,71
845701 Pavlová Nové Zámky 79,15
849090 Pozba Nové Zámky 142,00 *
850870 Radava Nové Zámky 86,62
851680 Rastislavice Nové Zámky 132,65
853283 Rúbaň Nové Zámky 88,19
854352 Salka Nové Zámky 167,48 *
854913 Semerovo Nové Zámky 98,42
855464 Sikenička Nové Zámky 80,99
859028 Strekov Nové Zámky 159,66 *
847259 Svätuša Nové Zámky 86,67
864081 Trávnica Nové Zámky 81,51
866211 Tvrdošovce Nové Zámky 85,61
836001 Veľká Maňa Nové Zámky 146,78 *
882003 Veľká tabuľa Nové Zámky 162,90 *
868205 Veľké Lovce Nové Zámky 95,77
837547 Veľký Kýr Nové Zámky 77,35
869902 Vlkas Nové Zámky 74,63
873152 Zemné Nové Zámky 100,11
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 99,88
809021 Čechy Nové Zámky 81,95
809314 Černík Nové Zámky 96,86
833258 Ľubá Nové Zámky 112,92 *
860581 Šarkan Nové Zámky 112,26 *
861553 Štúrovo Nové Zámky 72,92
861898 Šurany Nové Zámky 184,42 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood