Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800317 Babín Námestovo 28,48 *
802590 Beňadovo Námestovo 15,00 *
803219 Bobrov Námestovo 33,12 *
806404 Breza Námestovo 45,13
820024 Hruštín Námestovo 33,46 *
824364 Klin Námestovo 44,68 *
829587 Krušetnica Námestovo 13,40
833011 Lokca Námestovo 47,52
833053 Lomná Námestovo 10,25
838837 Mútne Námestovo 37,90 *
842877 Novoť Námestovo 11,76
839345 Námestovo Námestovo 38,30 *
839361 Námestovské Pilsko Námestovo 39,62 *
844047 Oravská Jasenica Námestovo 33,18 *
844110 Oravská Lesná Námestovo 12,94 *
844128 Oravská Polhora Námestovo 36,58 *
844179 Oravské Veselé Námestovo 39,62 *
850772 Rabča Námestovo 27,74 *
850811 Rabčice Námestovo 21,96
855405 Sihelné Námestovo 25,36 *
839353 Slanica Námestovo 36,90 *
867471 Vasiľov Námestovo 29,60
867489 Vavrečka Námestovo 34,99
867357 Vaňovka Námestovo 31,26 *
873683 Zubrohlava Námestovo 21,74
871940 Zákamenné Námestovo 14,99
862509 Ťapešovo Námestovo 32,66 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood