Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800571 Bajka Levice 168,94 *
802760 Beša Levice 75,85
802913 Bielovce Levice 69,44
803448 Bohunice Levice 23,80
803855 Bory Levice 42,26
802221 Bátovce Levice 33,76
865630 Chorvatice Levice 74,50
810240 Demandice Levice 90,32
811769 Dolná Seč Levice 90,49
806897 Dolné Brhlovce Levice 40,49
810606 Dolné Devičany Levice 45,31
821730 Dolné Jabloňovce Levice 18,75
812137 Dolné Semerovce Levice 92,40 *
868701 Dolné Turovce Levice 64,81
872911 Dolné Zbrojníky Levice 73,43
874311 Dolné Žemberovce Levice 43,05
812544 Dolný Pial Levice 156,46 *
862681 Dolný Tekovský Hrádok Levice 114,11
868931 Dolný Ďur Levice 99,07
812579 Domadice Levice 52,59
819719 Domaša Levice 169,94 *
813109 Drženice Levice 29,07
814202 Farná Levice 115,54
815209 Gondovo Levice 102,03
816582 Hokovce Levice 75,59
816906 Hontianska Vrbica Levice 77,79
862673 Hontianske Trsťany Levice 40,08
817571 Horná Seč Levice 93,48
806901 Horné Brhlovce Levice 38,39
810614 Horné Devičany Levice 27,63
821748 Horné Jabloňovce Levice 25,14
818194 Horné Semerovce Levice 74,87
818275 Horné Turovce Levice 58,73
872920 Horné Zbrojníky Levice 131,06
874329 Horné Žemberovce Levice 39,60
818437 Horný Pial Levice 97,36
862690 Horný Tekovský Hrádok Levice 120,12
868949 Horný Ďur Levice 92,43
818585 Horša Levice 36,99
819450 Hrkovce Levice 70,56
819808 Hronské Kosihy Levice 111,73
819794 Hronské Kľačany Levice 92,39
862614 Hulvinky Levice 136,93
821306 Ipeľské Úľany Levice 102,80
821373 Ipeľský Sokolec Levice 84,40
821250 Iňa Levice 73,09
802239 Jalakšová Levice 33,19
802778 Jesenské Levice 74,58
822868 Jur nad Hronom Levice 99,40
823015 Kalinčiakovo Levice 84,34
823121 Kalnica Levice 89,49
823112 Kalná Levice 96,82
830178 Keť Levice 119,24
802247 Kmeťovce Levice 32,03
827860 Kozárovce Levice 57,09
829714 Kubáňovo Levice 65,05
829811 Kukučínov Levice 99,91
829901 Kuraľany Levice 85,40
831646 Levice Levice 89,03
833002 Lok Levice 116,60
833096 Lontov Levice 89,99
834238 Lula Levice 112,06 *
854379 Malinovec Levice 43,30
835587 Malé Kozmálovce Levice 122,88 *
829447 Malé Krškany Levice 77,60
835633 Malé Ludince Levice 71,44
860603 Malé Šarovce Levice 124,14
835871 Malý Kiar Levice 84,18
829820 Malý Pesek Levice 109,40 *
842923 Marušová Levice 80,43
836494 Medvecké Levice 111,56
874248 Mikula Levice 165,10 *
838152 Mochovce Levice 91,33
835382 Málaš Levice 111,79
839141 Mýtne Ludany Levice 95,35
842931 Nový Tekov Levice 81,71
843016 Nýrovce Levice 123,46
843849 Ondrejovce Levice 104,00
841706 Opatová Levice 100,47
845566 Pastovce Levice 72,19
845841 Pečenice Levice 32,53
846767 Plavé Vozokany Levice 87,55
846759 Plášťovce Levice 44,18
847577 Podlužany Levice 97,88
847844 Pohronský Ruskov Levice 89,09
849472 Preseľany nad Ipľom Levice 67,01
850675 Pukanec Levice 30,03
868965 Rohožnica Levice 92,25
854158 Rybník Levice 93,91
854387 Santovka Levice 74,09
854450 Sazdice Levice 94,00 *
856053 Slatina Levice 57,20
858501 Starý Hrádok Levice 101,31
858579 Starý Tekov Levice 75,57
868710 Stredné Turovce Levice 59,21
859966 Svodov Levice 180,56 *
862584 Tehla Levice 90,30
841722 Tekovská Nová Ves Levice 97,97
862622 Tekovské Lužany Levice 136,28
862631 Tekovské Lužianky Levice 120,15


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood