Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
848026 Polom Rimavská Sobota 6,49
824224 Klenovec Rimavská Sobota 7,56
848484 Poproč Rimavská Sobota 12,94 *
816515 Hnúšťa Rimavská Sobota 12,83
852848 Rovné Rimavská Sobota 12,94 *
852830 Ratkovská Zdychava Rimavská Sobota 12,94 *
832359 Lipovec Rimavská Sobota 13,24
856461 Slizké Rimavská Sobota 13,13
815349 Hačava Rimavská Sobota 13,21
852384 Rimavská Baňa Rimavská Sobota 16,95
852406 Rimavská Píla Rimavská Sobota 17,16
826120 Konrádovce Rimavská Sobota 18,89
831166 Rimavica Rimavská Sobota 18,15
807141 Budikovany Rimavská Sobota 19,05
818658 Hostišovce Rimavská Sobota 19,03
829277 Krokava Rimavská Sobota 21,56 *
862771 Teplý Vrch Rimavská Sobota 21,98
863220 Tisovec Rimavská Sobota 21,56 *
803171 Blhovce Rimavská Sobota 21,75
844969 Padarovce Rimavská Sobota 23,12
820016 Striežovce Rimavská Sobota 25,92
828378 Kraskovo Rimavská Sobota 25,11
819999 Hrušovo Rimavská Sobota 25,92
820008 Ostrany Rimavská Sobota 25,92
818615 Hostice Rimavská Sobota 26,80
834203 Lukovištia Rimavská Sobota 26,81
815411 Hajnáčka Rimavská Sobota 26,21
818291 Horné Zahorany Rimavská Sobota 26,58
800350 Babinec Rimavská Sobota 27,77
852597 Rimavské Brezovo Rimavská Sobota 28,60
822817 Jestice Rimavská Sobota 28,11
814989 Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 28,86
846074 Petrovce Rimavská Sobota 29,00 *
831158 Rimavská Lehota Rimavská Sobota 29,17
830232 Kyjatice Rimavská Sobota 29,84
857858 Stará Bašta Rimavská Sobota 30,00
859281 Studená Rimavská Sobota 30,61
841056 Nižné Valice Rimavská Sobota 30,61
816566 Hodejovec Rimavská Sobota 31,74
813281 Dubno Rimavská Sobota 34,09
871460 Gregorovce Rimavská Sobota 34,02
815233 Čenice Rimavská Sobota 35,45
871478 Vyšné Valice Rimavská Sobota 35,48
859621 Sútor Rimavská Sobota 35,73
815217 Gortva Rimavská Sobota 36,63
867551 Večelkov Rimavská Sobota 38,45
868639 Malé Teriakovce Rimavská Sobota 38,31
862452 Tachty Rimavská Sobota 38,31
812811 Dražice Rimavská Sobota 39,61
871729 Zádor Rimavská Sobota 40,22
868892 Vyšný Blh Rimavská Sobota 41,02
820083 Hubovo Rimavská Sobota 42,44
868663 Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 43,09
868647 Nižný Skálnik Rimavská Sobota 43,72
841447 Nová Bašta Rimavská Sobota 43,56
851817 Ratkovská Suchá Rimavská Sobota 44,00 *
822035 Janice Rimavská Sobota 44,83
851795 Ratkovská Lehota Rimavská Sobota 44,00 *
861065 Španie Pole Rimavská Sobota 44,74 *
814971 Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 44,80
863513 Tomášovce Rimavská Sobota 44,44
823180 Kaloša Rimavská Sobota 45,21
812897 Papča Rimavská Sobota 45,00 *
816558 Hodejov Rimavská Sobota 45,21
812889 Drienčany Rimavská Sobota 45,60 *
871591 Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 46,19
823791 Kesovce Rimavská Sobota 46,47
868671 Vrbovce nad Rimavou Rimavská Sobota 46,14
868906 Nižný Blh Rimavská Sobota 46,26
820491 Husiná Rimavská Sobota 47,06 *
850900 Radnovce Rimavská Sobota 47,98
866644 Uzovská Panica Rimavská Sobota 48,39
861421 Štrkovec Rimavská Sobota 48,49
812196 Dolné Zahorany Rimavská Sobota 49,84
839680 Neporadza Rimavská Sobota 49,32 *
852244 Riečka Rimavská Sobota 49,34
838161 Mojín Rimavská Sobota 49,56
804011 Brádno Rimavská Sobota 50,12 *
869309 Vieska nad Blhom Rimavská Sobota 51,92
852414 Rimavská Seč Rimavská Sobota 52,89
807982 Cakov Rimavská Sobota 53,73
828076 Kráľ Rimavská Sobota 53,33
820644 Chanava Rimavská Sobota 53,37
800040 Abovce Rimavská Sobota 53,28
844918 Ožďany Rimavská Sobota 53,32
867543 Včelince Rimavská Sobota 54,07
814881 Gemerček Rimavská Sobota 54,60
802433 Belín Rimavská Sobota 55,02
844039 Orávka Rimavská Sobota 55,47
809900 Číž Rimavská Sobota 55,86
836346 Martinová Rimavská Sobota 56,65
800601 Bakta Rimavská Sobota 57,30
803961 Bottovo Rimavská Sobota 57,47
860921 Širkovce Rimavská Sobota 58,45
821420 Ivanice Rimavská Sobota 58,06
815225 Bizovo Rimavská Sobota 58,54 *
866628 Rakytník Rimavská Sobota 59,54 *
831352 Lenka Rimavská Sobota 60,48
869953 Vlkyňa Rimavská Sobota 60,92
840874 Nižná Pokoradz Rimavská Sobota 61,25


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood