Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
832537 Liptovská Teplička Poprad 6,64
833959 Lučivná Poprad 7,19
869228 Vernár Poprad 7,44
840963 Nižná Šuňava Poprad 8,88
861375 Štrba Poprad 11,32 * *
871354 Vyšná Šuňava Poprad 11,16
874108 Tatranská Javorina Poprad 12,94 *
858544 Starý Smokovec Poprad 12,94 *
857611 Spišské Bystré Poprad 14,04
814652 Filice Poprad 14,97
819131 Hranovnica Poprad 18,56
822183 Jánovce Poprad 19,25
822191 Machalovce Poprad 19,66
815098 Gerlachov Poprad 20,00
869457 Vikartovce Poprad 21,34
848174 Poprad Poprad 21,65
848221 Spišská Sobota Poprad 22,99
837920 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa 23,02 *
841820 Nová Lesná Poprad 23,62 *
836711 Štôla Poprad 25,38
853658 Ruská Voľa nad Popradom Stará Ľubovňa 27,43
870820 Vydrník Poprad 27,99
836702 Mengusovce Poprad 27,08
874132 Ždiar Poprad 28,68 *
802174 Batizovce Poprad 28,57
828807 Kravany Poprad 28,12
869163 Veľký Slavkov Poprad 30,46 *
848417 Veľká Poprad 31,40 *
837784 Mlynica Poprad 33,78 *
818721 Hozelec Poprad 33,92 *
836371 Matejovce Poprad 34,52 *
814661 Gánovce Poprad 34,24 *
857751 Spišský Štiavnik Poprad 40,82 *
862371 Švábovce Poprad 40,74
857599 Spišská Teplica Poprad 42,94 *
817040 Hôrka Poprad 42,22
861405 Štrbské Pleso Poprad 47,72 *
859923 Svit Poprad 48,58 *
848298 Stráže pod Tatrami Poprad 50,49
862568 Tatranská Lomnica Poprad 59,48 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood