Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
813435 Dúbrava Levoča 10,27
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
815764 Harakovce Levoča 13,26
848131 Pongrácovce Levoča 14,28
847887 Poľanovce Levoča 15,45
871605 Vyšný Slavkov Levoča 17,46 *
866466 Uloža Levoča 18,60
847879 Korytné Levoča 19,97
807028 Brutovce Levoča 19,34
844225 Ordzovany Levoča 19,71
841030 Nižné Repaše Levoča 20,84 *
812803 Dravce Levoča 20,86
843709 Oľšavica Levoča 20,96 *
815268 Granč-Petrovce Levoča 21,26
864021 Torysky Levoča 21,30 *
871435 Vyšné Repaše Levoča 21,56 *
811491 Doľany Levoča 22,95
802930 Bijacovce Levoča 22,73
811149 Dlhé Stráže Levoča 23,72
831859 Levoča Levoča 24,58
823660 Katúň Levoča 24,86
839621 Nemešany Levoča 24,06
802263 Beharovce Levoča 24,64
872458 Závada Levoča 24,03
857726 Spišský Hrhov Levoča 25,14
857645 Spišské Podhradie Levoča 27,72
859290 Studenec Levoča 27,63
821713 Jablonov Levoča 29,30
845680 Pavľany Levoča 30,72 *
812625 Domaňovce Levoča 32,03
829927 Kurimany Levoča 32,65
824127 Klčov Levoča 33,17
857777 Spišský Štvrtok Levoča 37,18
807290 Buglovce Levoča 47,06 *
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
950165 Dvorce Levoča 85,00


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood