Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
859281 Studená Rimavská Sobota 30,61
831166 Rimavica Rimavská Sobota 18,15
853569 Rumince Rimavská Sobota 69,78
802191 Bátka Rimavská Sobota 64,46 *
819051 Hrachovo Rimavská Sobota 71,30 *
869953 Vlkyňa Rimavská Sobota 60,92
814881 Gemerček Rimavská Sobota 54,60
812811 Dražice Rimavská Sobota 39,61
801691 Barca Rimavská Sobota 66,72 *
825026 Kociha Rimavská Sobota 63,06
816566 Hodejovec Rimavská Sobota 31,74
820083 Hubovo Rimavská Sobota 42,44
828076 Kráľ Rimavská Sobota 53,33
838161 Mojín Rimavská Sobota 49,56
803961 Bottovo Rimavská Sobota 57,47
815021 Gemerský Jablonec Rimavská Sobota 69,68
813052 Drňa Rimavská Sobota 62,06 *
818658 Hostišovce Rimavská Sobota 19,03
868906 Nižný Blh Rimavská Sobota 46,26
829277 Krokava Rimavská Sobota 21,56 *
804011 Brádno Rimavská Sobota 50,12 *
815349 Hačava Rimavská Sobota 13,21
814229 Figa Rimavská Sobota 66,04 *
813389 Dubovec Rimavská Sobota 78,28
861065 Španie Pole Rimavská Sobota 44,74 *
871265 Vyšná Pokoradz Rimavská Sobota 82,35
848727 Potok Rimavská Sobota 80,66 *
822035 Janice Rimavská Sobota 44,83
812889 Drienčany Rimavská Sobota 45,60 *
857858 Stará Bašta Rimavská Sobota 30,00
844969 Padarovce Rimavská Sobota 23,12
868663 Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 43,09
819999 Hrušovo Rimavská Sobota 25,92
831158 Rimavská Lehota Rimavská Sobota 29,17
824224 Klenovec Rimavská Sobota 7,56
816515 Hnúšťa Rimavská Sobota 12,83
844918 Ožďany Rimavská Sobota 53,32
852422 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 157,12
852384 Rimavská Baňa Rimavská Sobota 16,95
852635 Rimavské Janovce Rimavská Sobota 72,79
815411 Hajnáčka Rimavská Sobota 26,21
868892 Vyšný Blh Rimavská Sobota 41,02
818615 Hostice Rimavská Sobota 26,80
866644 Uzovská Panica Rimavská Sobota 48,39
852406 Rimavská Píla Rimavská Sobota 17,16
814971 Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 44,80
820491 Husiná Rimavská Sobota 47,06 *
846074 Petrovce Rimavská Sobota 29,00 *
820911 Chrámec Rimavská Sobota 63,39
820644 Chanava Rimavská Sobota 53,37
803171 Blhovce Rimavská Sobota 21,75
860921 Širkovce Rimavská Sobota 58,45
852414 Rimavská Seč Rimavská Sobota 52,89
816558 Hodejov Rimavská Sobota 45,21
822795 Jesenské Rimavská Sobota 66,98 *
823180 Kaloša Rimavská Sobota 45,21
834203 Lukovištia Rimavská Sobota 26,81
852473 Tomášová Rimavská Sobota 160,08
852597 Rimavské Brezovo Rimavská Sobota 28,60
859621 Sútor Rimavská Sobota 35,73
841447 Nová Bašta Rimavská Sobota 43,56
867543 Včelince Rimavská Sobota 54,07
871478 Vyšné Valice Rimavská Sobota 35,48
866628 Rakytník Rimavská Sobota 59,54 *
850900 Radnovce Rimavská Sobota 47,98
852643 Príboj Rimavská Sobota 73,68 *
823805 Dimitrij Rimavská Sobota 64,98 *
800350 Babinec Rimavská Sobota 27,77
858811 Stránska Rimavská Sobota 76,74 *
852848 Rovné Rimavská Sobota 12,94 *
869309 Vieska nad Blhom Rimavská Sobota 51,92
852244 Riečka Rimavská Sobota 49,34
868671 Vrbovce nad Rimavou Rimavská Sobota 46,14
820016 Striežovce Rimavská Sobota 25,92
802204 Dulovo Rimavská Sobota 71,40
861421 Štrkovec Rimavská Sobota 48,49
852830 Ratkovská Zdychava Rimavská Sobota 12,94 *
807982 Cakov Rimavská Sobota 53,73
802433 Belín Rimavská Sobota 55,02
832359 Lipovec Rimavská Sobota 13,24
840874 Nižná Pokoradz Rimavská Sobota 61,25
809268 Čerenčany Rimavská Sobota 82,17
848484 Poproč Rimavská Sobota 12,94 *
815225 Bizovo Rimavská Sobota 58,54 *
813940 Dúžava Rimavská Sobota 79,78 *
836346 Martinová Rimavská Sobota 56,65
813281 Dubno Rimavská Sobota 34,09
823791 Kesovce Rimavská Sobota 46,47
871729 Zádor Rimavská Sobota 40,22
807141 Budikovany Rimavská Sobota 19,05
820008 Ostrany Rimavská Sobota 25,92
815233 Čenice Rimavská Sobota 35,45
852651 Rimavské Zalužany Rimavská Sobota 72,88 *
815217 Gortva Rimavská Sobota 36,63
812897 Papča Rimavská Sobota 45,00 *
871460 Gregorovce Rimavská Sobota 34,02
871591 Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 46,19
868639 Malé Teriakovce Rimavská Sobota 38,31
856461 Slizké Rimavská Sobota 13,13
863513 Tomášovce Rimavská Sobota 44,44


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood