Facebook Statistics

Otvorený úrad EFSA

04-04-2017

„Práca verejných inštitúcií, konkrétne tých, ktoré zabezpečujú zdravie verejnosti, by mala byť čo najprístupnejšia a najtransparentnejšia“ uvádza výkonný riaditeľ Úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) Bernard Url. V tomto videu približuje svoju víziu „otvoreného úradu EFSA“. Úrad nepretržite pracuje na zlepšení prístupu k dátam a zlepšeniu chápania svojich vedeckých procesov. No chce to ísť hlbšie a zapojiť viac ľudí, ktorí môžu prispieť do spoločného fondu vedeckých informácií, alebo priniesť do svojej práce inovatívne prístupy a náhľady.

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=RVtzGfknBx0

 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood