Facebook Statistics
Značka Kvality

Otvorený list Európskej chemickej agentúre

01-03-2022

Významné osobnosti z oblasti presadzovania alternatívnych metód adresovali vedeniu Európskej chemickej agengúry (ECHA) otvorený list (v prílohe) v súvislosti s pomalou implementáciou New Approach Methodologies (NAMs) – alternatívnych metód testovania na zvieratách – v legislatíve a voľbou nového vedenia ECHA.

Listom signatári požadujú, aby bol výkonný riaditeľ agentúry ECHA nezávislý od inštitúcií EÚ. Mal by byť schopný zabezpečiť, aby testovanie na zvieratách bolo skutočne len poslednou možnosťou. Nové vedenie agentúry ECHA by malo mať víziu pokročiť v používaní NAMs podobne ako Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý vypracoval viacročnú stratégiu na zvýšenie využívania NAM v hodnotení rizika pre zdravie ľudí, pričom EFSA minimalizuje potrebu overovacích štúdií na zvieratách.

Signifikanti predložili tieto úvahy, ktoré by bolo dobré vziať do úvahy pri výberovom procese na výkonného riaditeľa agentúry ECHA.

Medzi signatármi listu bola aj prezidentka ESTIV a vedúca expertka Slovenskej národnej platformy 3Rs Dr. Helena Kanďárová. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood