Facebook Statistics

Os 3: Opatrenia spoločného záujmu

Opatrenie 3.1 Organizácie výrobcov
Zámerom opatrenia je podpora vzniku, formovania, činnosti a uľahčenie administratívnych operácií organizáciám výrobcov.
Žiadateľ: Organizácie výrobcov uznané MPRV SR v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 104/2000

(viac)

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov
Aktivity podporované v rámci tohto opatrenia sa zameriavajú na realizáciu propagačných kampaní pre produkty rybolovu a akvakultúry s cieľom zvyšovať informovanosť spotrebiteľov, ako aj na realizáciu prieskumov trhu a trhových štúdií pre predaj produktov.
Žiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

(viac)