Facebook Statistics
Značka Kvality

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 6132/2020-250 účinný 15. marca 2020

11-03-2020
Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 6132/2020-250 účinný 15. marca 2020Organizačný poriadok MPRV SR č. 2491/2015-250

15-07-2015
účinný od 15.7.2015


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood