KORONAVÍRUS

Opatrenia PPA na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19

26-03-2020

V tejto súvislosti PPA informuje:

  1. Počnúc dňom 13.3.2020 nie je dovolený vstup nepovolaných osôb na všetky pracoviská organizácie. Žiadame žiadateľov, aby na zasielanie papierových dokumentov využívali výlučne formu poštových zásielok a ďalšiu komunikáciu s PPA realizovali výlučne dištančne (elektronicky, poštou a v nevyhnutných prípadoch telefonicky).
  2. Dňa 31.3.2019 je pozastavený výkon fyzických kontrol na mieste a finančných kontrol na mieste.
  3. V dňoch 16.-17.3.2020 nebudú zamestnanci PPA k dispozícii z dôvodu čerpania študijného/pracovného voľna.
  4. Dňa 18.3.2020 pracovisko PPA na Hraničnej 12 v Bratislave nebude dostupné z dôvodu dezinfekcie.
  5. Dňa 19.3.2020 nebudú dostupné RP Dunajská Streda, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Trnava, Levice z dôvodu dezinfekcie
  6. Dňa 20.3.2020 nebudú dostupné RP Trenčín, Žilina, Dolný Kubín, Zvolen, Poprad, Prešov z dôvodu dezinfekcie