Facebook Statistics

Online workshop k normalizácii technológie „orgán na čipe“ (28.-29.4.2021)

22-03-2021

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) a európske organizácie pre normalizáciu CEN-CENELEC organizujú bezplatný workshop k štandardizácii pokrokovej technológie „orgán na čipe“ (OoC). Tá napodobňuje biologické systémy zvieracieho i ľudského organizmu a používa sa na testovanie najrôznejších látok, bez nutnosti testovania na zvieratách.

Technológia OoC predstavuje mikrofyziologický systém, ktorý dokáže reprodukovať funkcionalitu niektorého z orgánov. Používanie OoC môže viesť k spoľahlivejšiemu testovaniu liekov a dokonca umožňuje prispôsobiť liečbu vzhľadom na vek, pohlavie či etnickú príslušnosť pacientov a pacientiek.

JRC a CEN-CENELEC organizujú workshop Putting Science into Standards Workshop Organ-on-Chip" s cieľom zavedenia OoC do európskeho systému štandardizácie, ktorý umožní inovácie a podporí priemyselnú konkurencieschopnosť v tejto oblasti.

Termín konania: 28. 04. 2021 (14:00-17:00 CET) a 29. 04. 2021 (09:00-16:00 CET) 

Registrácia: online formulár

Deadline na prihlásenie sa: 20. 04. 2021

Forma konania: online

Podujatie sa bude venovať:

  • implementácii OoC do súčasného a budúceho regulačného rámca
  • podpore spoľahlivých metód pre použitie OoC, ktoré sú dôležité v núdzových situáciách, kedy je potrebný vývoj a testovanie liekov/vakcín (napr. počas pandémie COVID-19)
  • posilneniu pozície EÚ ako lídra etického používania zvierat pri testovaní látok
  • pomoci európskym startupom v oblasti OoC

Podrobnejšie informácie nájdete v programe a v informačnej brožúre k podujatiu. 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood