Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Odborný seminár Tvorba a udržiavanie verejných priestranstiev

22-10-2012

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizuje sériu seminárov zameraných na tvorbu a rekonštrukcie verejných obecných priestorov, parkov, cintorínov a priestorov pre športové a voľnočasové aktivity v obci so zachovaním tradičných hodnôt a špecifík vidieckeho prostredia. Semináre sa budú konať v obciach na západnom (Kolíňany, 30.10.2012), strednom (Dobrá Niva, 07.11.2012) a východnom (Miklušovce, 15.11.2012) Slovensku. Záujemcovia môžu nájsť bližšie informácie na stránke www.nsrv.sk, prostredníctvom odkazov:

Kolíňany: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=468

Dobrá Niva: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=474

Miklušovce: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=484


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood