Facebook Statistics

Nový leták a poster o alternatívnych metódach

13-01-2020

Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý je Národným kontaktným bodom siete pre predbežné posúdenie regulačnej relevantnosti alternatívnych metód PARERE (NKB PARERE), vydal v spolupráci s platformou SNP 3Rs nové informačné materiály!

Leták s názvom „Alternatívne metódy namiesto testov na zvieratách? ...realita v priebehu nasledujúcich rokov!" v skratke vysvetľuje, čo sú to alternatívne metódy a prečo je o nich potrebné informovať.

Poster „Alternatívne metódy a slovenská platforma SNP 3Rs" podrobnejšie popisuje pozadie alternatívnych metód, ktoré sú etickejšou a humánnejšou formou výskumu a regulačného testovania látok a môžu tiež poskytnúť spoľahlivejšie výsledky. Tento materiál tiež vysvetľuje propagáciu alternatívnych metód v praxi. NKB PARERE bude poster prezentovať na konferenciách, kde vedeckej obci priblíži fungovanie platformy a bude informovať o nadchádzajúcich aktivitách v oblasti propagácie a podpory implementácie alternatívnych metód.

Leták aj poster sú dostupné v prílohe na stiahnutie. V prípade záujmu o tlačenú formu letáku alebo o bezplatné členstvo v platforme SNP 3Rs, kontaktujte lucia.milec@land.gov.sk alebo zuzana.sevcikova@land.gov.sk.

Sledujte webovú stránkuLinkedIn platformy SNP 3Rs, ktorá propaguje a podporuje implementáciu alternatívnych metód na Slovensku.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood