Facebook Statistics
Značka Kvality

Novou výkonnou riaditeľkou WFP sa stala C. H. McCain

06-03-2023

Počas mimoriadneho zasadnutia Výkonnej rady WFP, 1. marca 2023 v Ríme, GT OSN A. Guterres spoločne s GR FAO QU Dongyu vymenovali do funkcie výkonnej riaditeľky WFP Cindy Hensley McCain z USA. Cindy McCain nahradí Davida Beasleyho vo funkcii výkonného riaditeľa od 5. apríla 2023.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood