Facebook Statistics
Značka Kvality

Kupujte slovenské potraviny

Nenechajte sa opiť roškom!  (A pozor na dopekaný chlieb)

Aj vás v obchode zláka vôňa čerstvého a voňavého chleba? Pritom málokto vie, že mnoho naoko „čerstvých“ pekárenských výrobkov sú v skutočnosti rozmrazené dopekané polotovary.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách upravuje pojmy a označovanie čerstvého nebaleného pekárskeho výrobku, rozmrazeného výrobku, vyrobené dopečením z chladeného polotovaru, vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru. Aký je medzi týmito výrobkami  rozdiel?

Čerstvé? Naozaj?

Nebalený pekársky výrobok (napr. nebalený chlieb a nebalené pečivo) možno označiť slovom „čerstvý“ ak sa predáva bez použitia predpečenia a spotrebiteľovi sa ponúka najneskôr do 24 hodín po upečení. Toto označenie spotrebiteľ nájde priamo na mieste predaja (na cenovke). Momentálne na pultoch obchodných reťazcov spravidla nájde spotrebiteľ čerstvé rožky, žemle a chlieb, ostatné pečivo (bagetky s rôznymi príchuťami, pizza rožky atď. a chlieb rôznych druhov) sú väčšinou dopečené priamo v predajni.

Dopekané

Obchodné reťazce lákajú spotrebiteľov na výrobky označené sloganom „priamo z pece“. To je marketingový mýtus, ako napr. „teplý chlebík“, ktorý predtým ako prišiel do pece obchodného reťazca sa musel vyrobiť, piecť (cca na 80%), schladiť, šokovo zmraziť, zabaliť a potom v obchodnom reťazci zase vytiahnuť z mraziaceho zariadenia, rozmraziť (napr. u chleba cca 6 hodín, u pečiva menej 2-3 hodiny) dopiecť minimálne 30 minút, vytiahnuť z pece, chladiť a konečne ponúknuť spotrebiteľovi.

Ak je pekársky výrobok vyrábaný dopečením z predpečeného chladeného alebo mrazeného polotovaru, musí sa v mieste ponuky na predaj označiť (na cenovke) „vyrobené dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“.

Rozmrazené

Ďalšou špecifickou kategóriou výrobkov sú tie z nich, ktoré sú „rozmrazené“, čiže neprechádzajú etapou dopečenia v predajni. Vytiahnu sa priamo z mraziaceho zariadenia, rozmrazujú sa určitú dobu a následne sa ponúkajú na predaj. Aj takého výrobky sa musia podľa vyhlášky ministerstva označiť slovom „rozmrazené“. Spotrebiteľ túto informáciu nájde na cenovke v mieste predaja. Ide o výrobky ako napríklad šišky s rôznou náplňou, donuts s rôznou polevou, prípadne aj slané výrobky, ktoré neprechádzajú fázou dopečenia v predajni. Dôležitosť predmetnej vyhlášky je v tomto prípade aj v ostatnej neharmonizovanej legislatíve veľmi dôležitá. Umožňuje to, aby sa správne označovali takého výrobky a spotrebiteľovi zas dáva na výber z rôznych druhov výrobkov.

Nekupujte zbytočne veľa chleba

Na Slovensku našťastie nezúri ani vojna ani hladomor. Nie je preto potrebné kupovať zbytočne veľa pekárenských výrobkov na niekoľko týždňov dopredu. Potom zbytočne pekárske výrobky končia v koši. Náš prieskum hovorí o tom, že až štvrtinu potravín v domácnostiach vyhodíme. Pritom až tretinu z nich tvorí chlieb a pečivo! Dnes už pekári pečú chlieb sedem dní v týždni a preto môžete mať každý deň čerstvý chlieb a pečivo.

Je tmavé pečivo celozrnné?

To, že je pečivo tmavé, ešte neznamená, že je celozrnné. Tmavá farba môže byť dosiahnutá pražením jačmeňa, raže, alebo pridaním kávoviny či karamelovej zložky. Radšej si prečítajte zloženie, ktoré musí byť uvedené buď na obale alebo v katalógu. Poradie jednotlivých múk uvedených na obale uvádza, v akom množstve boli vo výrobku použité.

Znížená sadzba na DPH

Znížená sadzba dane sa vzťahuje na čerstvý chlieb, ktorý bol nakyprený kvasom alebo droždím, je celý  (nebalený alebo balený a má hmotnosť viac ako 400 g), je balený (krájaný alebo porciovaný, balenie môže mať aj nižšiu hmotnosť ako 400 g), je dodaný do predajne a ponúknutý spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín po upečení u prvopredajcu. V prípade chlebov označených dátumom minimálnej trvanlivosti je rozhodujúcim čas dodania chleba do predajne a ponúknutia spotrebiteľovi, nie dátum minimálnej trvanlivosti, avšak pri predaji je nevyhnuté dodržať dátum minimálnej trvanlivosti stanovený výrobcom. Týka sa to aj chlebov vyrobených v iných štátoch, pokiaľ boli ponúknuté spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín po upečení.

Znížená sadzba dane sa nevzťahuje na chlieb, ktorý bol vyrobený dopečením z predpečeného chladeného alebo zmrazeného polotovaru bol vyrobený predpečením a ponúka sa spotrebiteľovi ako chladený alebo mrazený polotovar, bol rozmrazený a bez ďalšej úpravy ponúknutý spotrebiteľovi alebo bol dodaný do predajne a ponúknutý spotrebiteľovi po uplynutí 24 hodín po upečení. Znížená sadzba dane sa nevzťahuje napr. na "Arabský chlieb", "čisto zrnný chlieb".

Čítajte etikety

Obchody ponúkajú možnosť voľby výrobkov. To najdôležitejšie je, aby ste čítali informácie buď priamo na výrobku alebo v katalógu, ktorý vám predajca musí dať k dispozícii. A nedajte sa vždy nalákať sa akciové alebo nízke ceny. S nižšou cenou stúpa pravdepodobnosť, že v potravinárskom výrobku budú menej kvalitné suroviny, náhrady alebo viac konzervantov či stabilizátorov. O to dôležitejšie je zaujímať sa o zloženie výrobku.

Prečo je dobré kupovať slovenské potraviny

Nie vo všetkých krajinách platia tie isté vysoké požiadavky na kvalitu potravín ako na Slovensku. U domácich výrobkov máme plne pod kontrolou celý výrobný proces, takpovediac od poľa až po predajňu. Kontrolujeme prvovýrobcov, spracovateľov, dopravcov, sklady aj obchody. Naše potravinové kontroly potvrdili, že slovenskí prvovýrobcovia majú najmenej porušení a teda najvyššiu kvalitu. Slovenské potraviny nemusia cestovať tisíce kilometrov, sú teda čerstvejšie a nemusí byť v nich veľké množstvo solí a rôznych konzervačných látok. Nuž a, v neposlednom rade, kúpu domácich výrobkov podporíme našu domácu ekonomiku, zamestnanosť aj rozvoj vidieka.

Čo je to Značka kvality SK

Ak chcete mať istotu, že výrobok bol naozaj vyrobený na Slovensku a zo slovenských surovín, kupujte potraviny, ktoré majú na obale uvedené logo Značky kvality SK. Je to označenie, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva udeľuje poľnohospodárskym a potravinárskym produktom. Ak je výrobok označený Značkou kvality SK znamená to, že minimálne 75% tvorí podiel domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky. Skladba potraviny musí byť doložená laboratórnymi skúškami. Ak má výrobok nadštandardné vlastnosti, má právo používať zlaté logo Značka kvality SK Gold.

V súčasnosti máme zaregistrovaných 1223 výrobkov Značky kvality SK od 151 slovenských výrobcov. Medzi výrobkami nájdete cukrárske a pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky, konzervy, mliečne výrobky, víno, ryby a ďalšie.

Viac sa dočítate tu: www.znackakvality.sk
Nájdete nás aj na Facebooku: www.facebook.com/ZnackaKvalitySK

značka kvality logo Značka kvality SK je národným programom podpory kvalitných slovenských potravín a výrobkov. Označenie podporuje spotrebu domácej potravinovej produkcie v rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí    medzinárodného obchodu. Značka kvality zároveň slúži ako jeden z prostriedkov identifikácie domácej produkcie pri ktorej výrobca rešpektuje dodržanie technologického postupu výroby, vysokú mieru kvality a zdravotnú nezávadnosť.

Spotrebiteľ je grafickým logom vytvoreným v národných farbách, informovaný, že kupuje kvalitné potraviny vyrobené na Slovensku. Označenie Značkou Kvality SK sa teší mimoriadnej obľube výrobcov v agrosektore a u spotrebiteľa je dobre etablovaným označením.

značka kvality GOLD logoVýrobky  významnou mierou prevyšujúce štandardnú mieru kvality sú oceňované označením Značka kvality SK GOLD.

Značka kvality SKZnačka kvality SK GOLD je významnou aktivitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti podpory domácich potravín a výrobkov.

B.M. KÁVOVINY, spol. s r.o. Sereď
Bratislavská cesta 807/10,, 926 01 Sereď
http://semar.sk/produkty2.html

 • Ryžové burizonky - ZK SK
 • Arizonky ryžové - ZK SK
 • Karamelky-karamelové burizony - ZK SK
 • Arizonky ryžové s čokoládovou arómou - ZK SK
 • Arizonky ryžové s vanilkovou arómou - ZK SK

Celpo spol. s.r.o.
Areál PPS 1711, 962 23 Očová
http://www.celpo.sk/

 • 365 Day Pšeničné 100g - ZK SK
 • 365 Day Ryžové  100g - ZK SK
 • BIO kukurica fialovo zrnná 100g - ZK GOLD
 • 365 Day Pšenično ražné 100g - ZK SK
 • CelpoFit Garden kukurica morskou soľou - ZK SK
 • CelpoFit 365 Day pšeničné PurPur s morskou soľou - ZK SK

Daniel Habala Texpo

 • Medové pečivo rôznych tvarov a výzdoby - ZK SK

DANUBIA, a.s.
Kračanská cesta č.1186/47, 929 01 Dunajská Streda
http://www.danubia-as.sk/

 • Chlieb tmavý 1150 g, krájaný balený - ZK GOLD
 • Chlieb tmavý 450 g, krájaný balený - ZK GOLD
 • Maďarský chlieb 750 g, krájaný balený - ZK SK
 • Chlieb zemiakový 450 g, krájaný balený - ZK GOLD
 • Chlieb delikates 1150 g, krájaný balený - ZK SK
 • Chlieb biely 450 g, krájaný balený - ZK GOLD
 • Veka na chlebíčky 400g, KB - ZK SK
 • Chlieb karpatský 450g, KB - ZK SK
 • Chlieb zemiakový 1000g, KB - ZK SK
 • Chlieb konzumný rascový 1000g, KB - ZK GOLD
 • Chlieb graham 500g, KB - ZK GOLD
 • Oškvarkové pagáče 150g, bal. - ZK SK
 • Zemiakové pagáčiky 240g, bal. - ZK SK
 • Bageta 125g - ZK SK
 • Chlieb biely 900g KB - ZK SK
 • Rožok 40g - ZK SK
 • Grahamový rožok 60g, 50g - ZK SK
 • Pletenka cesnaková 50g - ZK SK
 • Bavorský rožok 90g - ZK SK
 • Žemľa 50g, 100g, 110g - ZK SK
 • Špaldový bochník 500 g, KB - ZK GOLD
 • Chlieb tmavý 800 g, KB - ZK SK
 • Chlieb rascový 450 g, KB - ZK SK
 • Chlieb tmavý LAURA 450 g, KB - ZK GOLD

DRU a.s. Zvolen
Strážska cesta 8700/ 6, 960 01 Zvolen
http://www.dru.sk/

 • DRU - slané tyčinky 45 g, 70g, 90 g, 100 g,170 g, 185 g, 220 g a 495 g - ZK SK
 • Trubičky s orieškovou náplňou 80 g, 160 g - ZK GOLD
 • Trubičky s orieškovou náplňou  celomáčané v tmavej čokoláde 90 g, 180 g - ZK GOLD

BAGETA – Ing. V. GOTTSCHALL
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
http://www.bageta.eu/

 • Štrúdľa z lístkového cesta - ZK GOLD
 • Chlieb ražný - ZK GOLD
 • Chlieb ľanový - ZK SK

Jozef Oremus Pekáreň Bánov
Štúrova 42 941 01 Bánov
http://www.pekarne.sk/

 • Chlieb biely 1000g, 750 g, 500g ZK GOLD
 • Chlieb FIT krájaný, balený 600g - ZK SK
 • Lístková trubička balená 100g - ZK SK

KORO, s.r.o.
Chrenovisko 2674 979 01 Rimavská Sobota
http://www.koro.sk/

 • Lístkové cesto cereálne - ZK SK

Laguna Centrum s.r.o.
Vážska 1/3650 921 01 Piešťany
http://www.kupelneoblatky.sk/

 • Marina keks - ZK GOLD
 • Indián  - kakaový keks - ZK GOLD
 • Piškóty okrúhle - ZK GOLD
 • Piškóty kakaové Nikoleta - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky lieskovoorieškové - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky čokoládové - ZK GOLD
 • Trojhránky Regia orieškovo kakové - ZK GOLD
 • Vianočné oblátky - ZK GOLD

Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k. s.
Ul. 1. mája 1919, 031 80 Liptovský Mikuláš
http://www.lippek.sk/

 • Chlieb korn - ZK SK
 • Chlieb Liptov cmarový - ZK SK
 • Chlieb celozrnný  varený 600 g - ZK SK
 • Chlieb zemiakový 1000 g - ZK GOLD
 • Chlieb zemiakový 1000 g  krájaný a balený - ZK GOLD
 • Chlieb zemiakový 450 g  krájaný a balený - ZK GOLD
 • Chlieb uhliar Uhliar 600 g - ZK GOLD
 • Tlačený sviatočný koláč 400 g  balený - ZK SK
 • Lístkový škvarkový pagáč 50 g - ZK SK
 • Chlieb slávnostný 2 500 g - ZK GOLD
 • Chlieb olivový 410 g - ZK GOLD
 • Vianočka tuková s hrozienkami balená 400g - ZK SK
 • Chlieb B - vital krájaný 1 000 g, 450 g - ZK SK
 • Rožok sladký (lúpačka) 46 g, Lúpačka Maxi 100 g - ZK SK
 • Chlieb grahamový 500 g nebalený, balený - ZK SK
 • Mliečne opekance balené - ZK GOLD
 • Rožok grahamový - ZK SK
 • Chlieb Konzumný rascový 1100g, 1000g 500g - ZK SK
 • Chlieb Konzumný 520 krájaný a balený - ZK SK
 • Chlieb Vyrážkový - ZK SK
 • Sendvič 400g krájaný a balený - ZK SK
 • Rožok Liptov štandard 40g, 55 g - ZK SK
 • Pletenka Liptov štandard 40g - ZK SK
 • Chlieb Cícerový 500 g - ZK SK
 • ČOKO BETKY 200 g balené - ZK SK

Pavel Malec – Kúpeľné oblátky
Trieda SNP 1969/66, 974 01 Banská Bystrica
http://www.oblatkymalec.sk/

 • Kúpeľné oblátky spekané plnené lieskovoorieškové - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky spekané plnené kakaové  s čokoládovou príchuťou - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky spekané plnené vlašský orech  s príchuťou medu - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky spekané plnené škoricové s príchuťou jablka - ZK GOLD
 • Kokosová pochúťka  s cukrom  a glukózovým sirupom - ZK SK
 • Kokosovo-kakaová  pochúťka s cukrom a glukózovým sirupom - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky spekané plnené vanilkové - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky sladené fruktózou spekané plnené lieskovo-orieškové - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky plnené tukovou náplňou s čokoládou De Luxe - ZK SK
 • Karamelová griláž oblátky plnené karamelovou náplňou zdobené čokoládovou  polevou s vlašskými orechami - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky plnené tukovou  náplňou s čokoládou a chilli De luxe - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky spekané plnené kakaové s chilli a čokoládovou príchuťou - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky plnené náplňou kakakové s čok.príchuťou sladené fruktózou - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky plnené   lieskovoorieškovou náplňou De Luxe - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky plnené s výťažkom z bazy čiernej s príchuťou citrónu - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky plnené s čokoládou De Luxe s arašidami - ZK GOLD
 • Kúpeľné  trojhranky - oblátky plnené  čokoládou De Luxe - ZK GOLD
 • Kúpeľné  trojhranky - oblátky plnené  čokoládou De Luxe s arašidami - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky plnené tukovou náplňou  horká čokoláda so sladidlom získaným zo stévie a sladidlami - ZK SK
 • Kúpeľné trojhranky s horkou čokoládou a spekanými lieskovými orieškami - ZK GOLD
 • Kúpeľné trojhranky lieskový orech DE LUXE, oblátky plnené tukovou náplňou - ZK GOLD
 • Kúpeľné trojhranky s čokoládou DE LUXE s chilli, oblátky plnené tukovou náplňou - ZK GOLD
 • Kúpeľné oblátky plnené náplňou s gaštanovým pyré -ZK SK
 • Kúpeľné oblátky plnené náplňou s lieskovými orieškami  so sladidlom glykozidy steviolu - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky spekané plnené syrové s morskou soľou a rascou - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky plnené tukovou náplňou čokoláda De Luxe s perníkovým korením spekané - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky syrové s morskou soľou a cesnakom - ZK SK

Ramón Školuda – Pekáreň Školuda
Trstín 83 919 05 Trstín
http://www.pekarenskoluda.sk/

 • Chlieb ľanový 800 g - ZK GOLD
 • Trstínsky bochník 500 g - ZK GOLD

SOLIDE SLOVAKIA s.r.o.
Fučíkova 56/10, 935 61 Hronovce
http://www.solideslovakia.sk/

 • Kornútok kávový 25 g - ZK SK
 • Trubička 25 g - ZK SK
 • Trubička kokosová - ZK SK
 • Trubička arašidová - ZK SK

TATRAKON, spol. s r.o.
Alžbetina 23, 058 01 Poprad
http://www.tatrakon.sk/sk/

 • Kakaové guľôčky, cereálna pochúťka, extrudovaný výrobok - ZK SK
 • Kakaové  mušličky, cereálna pochúťka, extrudovaný výrobok - ZK SK
 • Hamky kukuričný snack solený - ZK SK

TATRAPEKO, a.s.
1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
http://www.tatrapeko.sk/

 • Popradský chlieb 900 g - ZK SK
 • Štrúdľa višňovo - maková, 500g - ZK SK
 • Meduška - ZK GOLD
 • Chlieb zemiakový krájaný a balený 1 000 g - ZK SK
 • Chlieb gazdovský krájaný a balený 800 g - ZK GOLD
 • Chlieb B-vital krájaný a balený 1 000 g - ZK SK
 • Chlieb slnečnicový  krájaný a balený - ZK GOLD
 • Pagáčiky škvarkové  balené - ZK SK
 • Chlieb Granč 1000g, 500g krájaný a balený - ZK SK
 • Štrudľa orechovo-ovocná 400g, 500g - ZK SK
 • Krehké tyčinky s rascou 300g - ZK SK
 • Krehké tyčinky syrové 300g - ZK SK
 • Vanilkové rožky 250 g balené, cukrársky výrobok - ZK GOLD
 • Čajové linecké koláčiky 250 g balené, cukrársky výrobok - ZK SK

VAMEX, a.s.
Lubina 1, 040 12 Košice
http://www.vamex.sk/

 • Chlieb pšenično-ražný tmavý 470 g krájaný - ZK SK
 • Šatôčka s tvarohovou náplňou - ZK SK
 • Chlieb Sedliak 500 g krájaný - ZK SK
 • Chlieb Hornád 450 g krájaný - ZK SK
 • Chlieb cereálny Extra 450 g krájaný - ZK SK
 • Chlieb výrážkový 450g  krájaný - ZK SK
 • Maslový koláč 400g - ZK SK
 • Závin kakaový 400 g - ZK SK
 • Chlieb pšenično - ražný tmavý 600 g, 1000 g - balený, krájaný - ZK SK
 • Chlieb kyjevský 450 g krájaný - ZK SK
 • Chlieb pšenično - ražný tmavý 600 g, 1000 g nebalený - ZK SK
 • Plundra cereálna so syrom 80 g - ZK SK
 • Závin tvarohový s hrozienkami 400 g - ZK SK
 • Závin tvarohový s mandarinkami 250 g - ZK SK
 • Strúhanka 500 g - ZK SK
 • Vianočka stracciatella 350 g - ZK SK
 • Chlieb ražný 500 g krájaný - ZK SK
 • Chlieb ražný 500 g voľný - ZK SK
 • Chlieb maďarský 900 g krájaný - ZK SK
 • Chlieb tekvicový 500 g krájaný - ZK SK
 • Chlieb gazdovský 500 g krájaný - ZK GOLD
 • Chlieb grahamový 450 g krájaný - ZK SK
 • Snack so slaninou a syrom 80 g - ZK SK
 • Opekance 200g - ZK SK
 • Duetka s tvarohovou náplňou 2 x 110g - ZK SK
 • Mini záviny tvarohové 200g - ZK SK

OZ Skalický trdelník, združenie
Nám. Slobody 10, 909 01 Skalica

 • Skalický trdelník - ZK GOLD

Záhorácke pekárne a cukrárne a.s.
Cesta mládeže č. 12, 901 01 Malacky
http://www.zpc-as.sk/

 • Chlieb rascový konzumný - ZK GOLD
 • Vianočka tuková s hrozienkami - ZK GOLD
 • Chlieb zemiakový - ZK GOLD
 • Suchár biely - ZK GOLD
 • Chlieb Bevit - ZK GOLD
 • Suchár záhorácky - ZK GOLD
 • Veka na chlebíčky - ZK SK
 • Tyčinky slané balené - ZK SK
 • Tyčinky slané grahamové - ZK SK

MINIT Slovakia, spol. s r.o.
Muzejná 208/1, 92901 Dunajská Streda
http://www.fornetti.sk/

 • Salzstangel – slaný rožok - ZK SK
 • Pagáčik kukuričný - ZK SK
 • Maxi viaczrnná tyčinka - ZK SK
 • Tyčinka so soľou a rascou - ZK SK
 • Tyčinka s ľanom a sezamom - ZK SK
 • Bageta cereálna - ZK SK
 • Bageta cesnaková - ZK SK
 • XL rollo čokoládové - ZK SK
 • XL rollo škoricové - ZK SK

Mravec a synovia s.r.o.
Dúbravy č. 80 96212 Dúbravy
http://mravecasynovia.sk/

 • Poľana chlieb - ZK GOLD
 • Ražný chlieb - ZK GOLD
 • Vidiecka tehla - špaldová - ZK GOLD
 • Babkin kváskovo- špaldový chlieb - ZK GOLD

Záhorácke pekárne a cukrárne a.s.
Cesta mládeže č. 12 901 01 Malacky
http://www.zpc-as.sk/

 • Chlieb Čert - ZK SK
 • Chlieb Grahamový - ZK SK
 • Chlieb Delikates - ZK SK
 • Chlieb Toastový svetlý, tmavý - ZK SK
 • Chlieb Gazdovský - ZK SK
 • Zemiakové pagáčiky - ZK SK
 • Chlieb Fínsky - ZK SK
 • Vianočka Stracciatella - ZK SK

UNI, spol. s r.o.
Bauerova 1 040 23 Košice
http://www.uni.sk/

 • Osie hniezdo so škoricovou náplňou 80g nebalené - ZK GOLD
 • Koláčik s makovo-marmeládovou náplňou 80g - ZK SK
 • Buchta s tvarohovou náplňou 80g balené, nebalené - ZK GOLD
 • Pľundra s náplňou banánovej príchute  a kúskami čokolády 80g nebalená - ZK SK
 • Slimák s  náplňou banánovej príchute a kúskami čokolády 80g nebalený - ZK SK
 • Slimák s kakaovou náplňou 80g balený, nebalený - ZK GOLD
 • Pľundra s čokoládovou náplňou 80g nebalená - ZK SK
 • Pľundra s makovo-visňovou náplňou 80g nebalená - ZK SK
 • Rožok viaczrnný tmavý 140g balený 2ks, nebalený - ZK SK
 • Vianočka s hrozienkami - svetlá 380g balená - ZK SK
 • Vianočka dvojfarebná bez hrozienok 380g balená - ZK SK
 • Chlieb viaczrnný čierny 450g a 900g balený krájaný - ZK GOLD
 • Chlieb tmavý pšenično ražný 450g a 900g balený krájaný - ZK GOLD
 • Chlieb svetlý pšeničný 450g a 900g balený krájaný - ZK GOLD
 • Chlieb Kyjevský pšenično ražný 450g balený krájaný - ZK GOLD

Ľudmila FÖLDESOVÁ Pekáreň F&K
Roľníckej školy 3052 945 01 Komárno
http://www.pekarenfk.szm.com/

 • Bratislavský rožok s makovou plnkou - ZK GOLD
 • Bratislavský rožok s orechovou plnkou - ZK GOLD
 • Štrúdľa makovo – višňová - ZK GOLD

MARIANNA, s.r.o.
Levočská 365/31 064 01 Stará Ľubovňa
http://www.marianna-sro.sk/

 • Čajové pečivo 300g, 500 g - ZK SK
 • Čajové pečivo 1000 g - ZK SK
 • Čajové pečivo 1500 g - ZK SK
 • Grilážové rezy 300 g - ZK SK
 • Linecké pečivo 250 g - ZK SK
 • Vanilkové rožky 300 g - ZK SK

Mgr. Martina Cibirová MACES
Robotnícka 51 953 01 Zlaté Moravce
http://www.maces.sk/

 • MACES 500 g, 200g - ZK GOLD

Pekáreň Drahovce, s.r.o.
Hlavná 1 922 41 Drahovce

 • Chlieb Drahovský pšenično ražný 600 g, 1200 g BK - ZK GOLD
 • Vianočka s hrozienkami 350 g B - ZK SK

Progressa, s.r.o.
Trhová 54 841 01 Bratislava
http://www.svetdezertov.sk/

 • Torta čokoládová mrazená, 900 g - ZK GOLD
 • Punčový rez 50 g - ZK GOLD
 • Torta tvaroh ovocie, mrazená, 1 200g - ZK GOLD
 • Torta karamelová, toffe bianco, mrazená 900g - ZK GOLD
 • Sacher torta, mrazená 1 400g - ZK GOLD

Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.
Krušovská 1994 955 01 Topoľčany
http://www.topec.sk/

 • Chlieb ražný 500g - ZK SK

Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o.
Lysá pod Makytou č. 1 020 54 Lysá pod Makytou

 • Chlieb Makyta - ZK GOLD
 • Rožok cesnakový - ZK GOLD
 • Posúch cesnakový - ZK GOLD

Pekárne a cukrárne Rusina, spol. s r.o.
Matúškova 1637/15 026 01 Dolný Kubín
http://www.rusina.sk/

 • Chlieb zemiakový 1 000g - ZK SK
 • Veka na chlebíčky 480g - ZK SK
 • Knedľa 500g - ZK SK

Biomila, spol. s r.o.
Rudník 428 906 23 Rudník
http://www.biomila.sk/

 • Biomila špaldové celozrnné cestoviny rôznych tvarov BIO - ZK GOLD
 • Biomila špaldová celozrnná krupica BIO - ZK GOLD
 • Biomila špaldová chlebová múka graham BIO - ZK GOLD

Horváth pekáreň - potraviny, s.r.o.
Malý Lég 203 930 37 Lehnice

 • Chlieb pšeničný - ZK GOLD
 • Chlieb konzumný pšenično - ražný - ZK GOLD

Ján Bobro Pekáreň Hriňová
Krivec č. 2845 962 05 Hriňová
http://www.pekarenhrinova.sk/

 • Chlieb pšenično - ražný 1000 g, 480 g - ZK GOLD
 • Chlieb pšeničný biely 1000g, 480g - ZK GOLD

Ján Ihriský - výroba a predaj cukrárenských výrobkov, s.r.o.
Jana Neruda 556/31 0185 51 Nová Dubnica
http://cukrarenihrisky.sk/

 • Slané syrové praclíky - ZK GOLD

Nespa, s.r.o.
Malinová 188 972 13 Malinová
http://www.nespa.sk/

 • Trojhránky - oblátky plnené s príchuťou kokos v čokoláde - ZK SK
 • Trojhránky - oblátky plnené s príchuťou arašidy v čokoláde - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky plnené s príchuťou banán v čokoláde - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky plnené s príchuťou višne v čokoláde - ZK SK
 • Kúpeľné oblátky plnené s príchuťou lieskového orecha - ZK SK
 • Trojhránky - oblátky plnené s príchuťou gaštan v čokoláde - ZK GOLD
 • Trojhránky - oblátky plnené s príchuťou mandle v čokoláde - ZK GOLD

Pekáreň Juraj Oremus s.r.o.
Štúrova 17 94101 Bánov
http://www.oremus.sk/

 • Chlieb biely pšeničný, krájaný balený 1200g, 1000g, 750g, 600g, 500g, 375g - ZK GOLD
 • Chlieb bez droždia voľný a  krájaný, balený 500g - ZK GOLD
 • Špaldový kváskový chlieb bez droždia voľný a krájaný, balený 500g - ZK GOLD

Reštaurácia Očová, s.r.o.

 • Slatinská tradičná parená knedľa - ZK GOLD

ERBIA s.r.o.
Okružná 96/14 018 51 Nová Dubnica
http://www.erbia.sk/

 • Ertlovský perník jahodový s kokosom - ZK SK
 • Ertlovský perník slivkový s tmavou polevou - ZK SK
 • Ertlovský perník jahodový s tmavou polevou - ZK SK
 • Ertlovský perník marhuľový s kokosom - ZK SK
 • Ertlovský perník slivkový s kokosom - ZK SK
 • Ertlovský perník ríbezľový s kokosom - ZK SK

FantastiCo, s.r.o.
Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava
http://www.fantastico.biz/

 • Bratislavský rožok orechový - ZK GOLD
 • Bratislavský rožok makový - ZK GOLD

Kysucké pekárne, a. s.
A. Hlinku 2541 022 01 Čadca
http://www.vilija.sk/

 • Zemiakový chlieb krájaný  450 g, 1000 g - ZK GOLD
 • Konzumný chlieb krájaný 450 g, 1000 g - ZK GOLD
 • Sendvič krájaný 400 g - ZK SK
 • Vianočka s hrozienkami balená 350 g - ZK SK

PENAM Slovakia, a.s.
Štúrova 74/138 949 35 Nitra
http://www.penam.sk/

 • Chlieb Kyjevský 450 g - ZK SK
 • Chlieb Čert 500 g - ZK SK
 • Chlieb Bevit 450 g - ZK SK
 • Závin s náplňou kakaovou 400 g - ZK SK

Prvá bratislavská pekárenská, a.s.
Budatínska 36 851 05 Bratislava
http://www.prvabratislavskapekarenska.sk/

 • Chlieb Bevit 450 g - ZK SK
 • Závin s náplňou kakaovou 400 g - ZK SK
 • Chlieb Čert 450 g - ZK SK

Autocar - ťažné zariadenia, s.r.o,
Prevádzka: Pekáreň a výroba mäsových výrobkov “U Ňaňa” Ivachnová

Kocmál 460/22 026 01 Dolný Kubín
http://www.unana.sk/

 • Ľanový kváskový chlieb - ZK GOLD

Pekáreň ZELNÍK – Vladimír Zelník
Raveň 7105/21, Biely Potok, 034 03 Ružomberok
http://www.pekaren-ruzomberok.sk/

 • Chlieb pšenično - ražný 900 g - ZK SK
 • Chlieb pšenično - ražný 500 g - ZK SK
 • Rožok biely 40 g - ZK SK
 • Rožok cereálny 40 g - ZK SK
 • Vianočka 400 g - ZK SK
 • Lúpačka 40 g - ZK SK
 • Chlieb gazdovský 600 g - ZK GOLD

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood