Facebook Statistics
Značka Kvality

Návrh legislatívy EÚ pre poľnohospodárstvo po roku 2020 je sklamaním

05-06-2018

Európska komisia predstavila legislatívu k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na obdobie 2021-2027 s navrhovanou sumou 365 miliárd eur. Slovenský agrorezort návrhu vyčíta, že v ňom absentuje najmä rýchla konvergencia priamych platieb aj avizované zjednodušenie fungovania systému. 

  • Navrhovaná konvergencia priamych platieb je z pohľadu Slovenska málo ambiciózna
  • Plán zaviesť degresivitu priamych platieb od 60 tisíc eur na farmu, stropovanie vo výške 100 tisíc
  • Viac povinností, menej peňazí, nedostatočné zjednodušenie

„Návrh legislatívy v predloženej podobe nespĺňa naše očakávania. V prvom rade si treba uvedomiť, že na poľnohospodárstvo pôjde v budúcom období menej finančných prostriedkov, čo znamená krátenie rozpočtu pre každú členskú krajinu EÚ. Okrem degresivity priamych platieb, s ktorou sme nepočítali, je pre nás najväčším sklamaním nedostatočné tempo vonkajšej konvergencie platieb. Vytrvalo sme Komisii zdôrazňovali, že naši farmári očakávali už v roku 2014 v priamych platbách európsku úroveň. Žiaľ, ani v nasledujúcom programovacom období nedosiahneme plnú konvergenciu a to je pre našich farmárov neprijateľné. Urobíme všetko pre to, aby sme na úrovni Rady EÚ aj Európskeho parlamentu toto rozhodnutie zvrátili,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Podľa slovenského agrorezortu Komisia presunula kompetencie na členské štáty, zároveň však nastavila prísne pravidlá, ktoré nenechávajú členským štátom dostatočnú voľnosť. Prvok zjednodušenia sa stratil. Navrhovaná vonkajšia konvergencia počíta so znížením rozdielu len o 50% oproti úrovni 90%. Slovensko sa v súčasnosti nachádza na úrovni 78% priemeru EÚ, po novom by sa mali platby pre našu krajinu zvýšiť na úroveň 84% priemeru EÚ. „Dorovnanie priamych platieb je pre našu krajinu úplnou prioritou. Ťažko môžeme konkurovať iným krajinám, ak majú vyššie platby na plochu. Návrh, ktorý predstavila Európska komisia síce počíta s istým zvýšením, ale je oneskorený a nedostatočný. Občania Slovenska po štrnástich rokoch v Európskej únii očakávajú rovnaké podmienky pre všetky členské krajiny,” uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Návrh Komisie zavádza tzv. stropovanie. Priame platby poľnohospodárom majú byť degresívne znižované od úrovne 60.000 eur a zastropované vo výške 100.000 eur na jednu farmu. Slovensko presadzovalo dobrovoľné stropovanie, čo sa do návrhu nepremietlo. Zohľadnené budú ale mzdové náklady, vďaka čomu by mali byť zvýhodnení aktívni farmári. Slovenský agrorezort upozorňuje, že návrh stropovania nezohľadňuje štruktúru poľnohospodárskeho sektora naprieč EÚ. „Farmári u nás budú dostávať naďalej nižšie platby v prepočte na hektár. Ak zoberieme do úvahy aj prísne pravidlá, ktoré budú musieť dodržiavať na celej ploche, je pravdepodobné, že nebudú mať záujem vstupovať do intervencií. Tým môže byť v krajinách ako je Slovensko ohrozené plnenie cieľov - národných aj európskych. Zjednodušene povedané, od poľnohospodárov sa očakáva viac povinností za menej peňazí,“ upozorňuje Gabriela Matečná.

Po predstavení legislatívnych návrhov k Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 bude nasledovať hľadanie zhody medzi členskými krajinami EÚ. Na stretnutí ministerských delegácií poľnohospodárstva v Sofii v dňoch 4.-5. mája 2018 boli členské štáty v prvých reakciách pomerne kritické. Návrhom vyčítajú nedostatočné zjednodušenie a subsidiaritu, ktoré avizovala Komisia vo svojom oznámení v októbri 2017.

Podrobnosti o navrhovanej legislatíve je možné nájsť na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_en

Video z rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov zo Sofie si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/46pCrzI2I-g


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood