Facebook Statistics

Národný potravinový katalóg

Staňte sa kvalifikovaným dodávateľom

21-08-2017
Foto: Staňte sa kvalifikovaným dodávateľomDodávať potraviny do Národného potravinového katalógu môžu subjekty, ktoré sú schválené, resp. registrované a pod úradnou kontrolou, čo zabezpečuje zdravotnú bezpečnosť a štandardy kvality v súlade s národným a európskym potravinovým právom.

Ako bude fungovať Národný potravinový katalóg

21-08-2017
Foto: Ako bude fungovať Národný potravinový katalógNPK bude nástrojom na jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov a so zárukou dodržania nastavených štandardov, za ekonomicky najvýhodnejších podmienok.

Čo prinesie Národný potravinový katalóg

21-08-2017
Foto: Čo prinesie Národný potravinový katalógJednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov.

Národný potravinový katalóg prinesie čerstvejšie a kvalitnejšie potraviny pre milión ľudí

21-08-2017
Foto: Národný potravinový katalóg prinesie čerstvejšie a kvalitnejšie potraviny pre milión ľudíNitra, 18. august 2017 – Jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov. Umožní to Národný potravinový katalóg (NPK), ktorého spustenie dnes ohlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Ide o unikátny elektronický nástroj verejného obstarávania.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood