Facebook Statistics

Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z.

26-01-2015

o registrácii odrôd pestovaných rastlín

v znení č. 315/2007 Z. z.

v znení č. 491/2007 Z. z.

v znení č. 470/2008 Z. z.

v znení č. 565/2009 Z. z.

v znení č. 489/2010 Z. z.

v znení č. 436/2011 Z. z.

v znení č. 219/2012 Z. z.

v znení č. 394/2013 Z. z.

v znení č. 22/2014 Z. z.

v znení č. 131/2014 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood